Ý nghĩa của Saikou trong tiếng Nhật

0
5


Saikou là một từ tiếng Nhật có nghĩa là cao nhất hoặc tối cao. Tìm hiểu thêm về cách phát âm và cách sử dụng nó trong tiếng Nhật dưới đây.

Cách phát âm

Bấm vào đây để nghe file âm thanh.

Giác quan

cao nhất; tối cao; tối đa

ký tự tiếng nhật

最高 (さいこう)

ví dụ và bản dịch

Kyou no saikoukion wa sanjuu-do datta
.

hoặc bằng tiếng Anh:

Nhiệt độ cao nhất hôm nay là ba mươi độ.