Tôn trọng tích cực vô điều kiện

0
19


Tôn trọng tích cực vô điều kiện, một khái niệm trong tâm lý trị liệu Rogerian, là thực hành thể hiện sự chấp nhận không phán xét và sự ấm áp đối với khách hàng trị liệu. Theo Rogers, sự tôn trọng tích cực vô điều kiện là một thành phần quan trọng của liệu pháp thành công . Khi thân chủ cảm thấy được nhà trị liệu chấp nhận và thấu hiểu , họ sẽ được trang bị nhiều hơn để phát triển quan điểm tích cực về bản thân và hành động theo cách cải thiện cuộc sống của họ.

Chìa khóa rút ra: Trân trọng tích cực vô điều kiện

  • Tôn trọng tích cực vô điều kiện là một thuật ngữ được đặt ra bởi nhà tâm lý học Carl Rogers , người sáng lập liệu pháp tâm lý lấy con người làm trung tâm.
  • Đối với các nhà trị liệu, thực hành sự quan tâm tích cực vô điều kiện có nghĩa là truyền đạt sự chấp nhận, ấm áp và thấu hiểu cho khách hàng.
  • Trong liệu pháp Rogerian, sự tôn trọng tích cực vô điều kiện được coi là một phần quan trọng của mối quan hệ trị liệu, vì nó giúp thân chủ nuôi dưỡng lòng tự trọng tích cực vô điều kiện .

Tôn trọng tích cực vô điều kiện và tâm lý nhân văn

Sự tôn trọng tích cực vô điều kiện là một thành phần thiết yếu của liệu pháp lấy con người làm trung tâm hoặc liệu pháp Rogerian , một phương pháp trị liệu được phát triển bởi nhà tâm lý học Carl Rogers. Trong liệu pháp Rogerian, một nhà trị liệu lắng nghe và cho phép khách hàng tự quyết định những gì sẽ thảo luận. Vai trò của nhà trị liệu là phát triển sự hiểu biết tốt hơn về thân chủ (hoặc, theo thuật ngữ của Rogerian, trau dồi sự hiểu biết đồng cảm ), trung thực và chân thật trong các tương tác của họ với thân chủ, đồng thời không phán xét và từ bi khi chấp nhận thân chủ . Sự chấp nhận từ bi, không phán xét đó là điều mà Rogers gọi là sự tôn trọng tích cực vô điều kiện.

Liệu pháp Rogerian được coi là một cách tiếp cận nhân văn đối với tâm lý học vì nó nhấn mạnh khả năng của con người để phát triển và thay đổi theo hướng tốt hơn, tập trung vào điểm mạnh và tiềm năng hơn là điểm yếu.

Lợi ích của sự tôn trọng tích cực vô điều kiện

Theo lý thuyết của Rogers, tất cả mọi người cần cảm thấy hài lòng về bản thân. Kết quả là, cuối cùng chúng ta thường phát triển sự tôn trọng tích cực ngẫu nhiên; nghĩa là, chúng ta cảm thấy hài lòng về bản thân chỉ khi chúng ta tin rằng mình đang sống theo những tiêu chuẩn nhất định. Những người có sự tôn trọng tích cực ngẫu nhiên chỉ có thể cảm thấy tích cực về bản thân khi họ coi mình là sinh viên giỏi, nhân viên giỏi hoặc đối tác hỗ trợ. Nếu họ không đáp ứng các tiêu chí đó, họ sẽ cảm thấy lo lắng.

Sự tôn trọng tích cực vô điều kiện được coi là có lợi trong liệu pháp Rogerian vì nó giúp thân chủ phát triển lòng tự trọng tích cực vô điều kiện . Thân chủ có thể quen với việc đánh giá bản thân một cách gay gắt, nhưng khi họ trải nghiệm sự tôn trọng tích cực vô điều kiện của nhà trị liệu, họ có thể phát triển khả năng chấp nhận bản thân một cách vô điều kiện.

Sự tôn trọng tích cực vô điều kiện cũng được coi là có lợi trong trị liệu vì nó giúp thân chủ cởi mở hơn trong các buổi trị liệu mà không phải lo lắng về việc bị đánh giá.

Làm thế nào các nhà trị liệu cung cấp sự tôn trọng tích cực vô điều kiện

Từ quan điểm của nhà trị liệu, sự quan tâm tích cực vô điều kiện có nghĩa là có tình cảm ấm áp, tích cực đối với khách hàng và chấp nhận con người thật của họ. Nó cũng có nghĩa là không phán xét, điều này có vẻ phản trực giác nếu khách hàng báo cáo hành vi không mong muốn về mặt xã hội. Các nhà tâm lý học Rogerian tin rằng điều quan trọng là các nhà trị liệu luôn cố gắng truyền đạt sự quan tâm tích cực vô điều kiện.

Phương pháp trị liệu này bị ảnh hưởng bởi niềm tin của Rogerian rằng mọi người có động lực để cải thiện và cư xử theo những cách tích cực. Theo nghĩa này, như nhà tâm lý học Stephen Joseph giải thích trong blog Tâm lý học ngày nay , thực hành sự tôn trọng tích cực vô điều kiện có nghĩa là nhận ra rằng ngay cả khi một hành vi có vẻ không lành mạnh hoặc không phù hợp, thì khách hàng có thể chỉ đơn giản là đang làm mọi cách có thể để đối phó với một tình huống khó khăn. Ví dụ, hãy tưởng tượng một nhà trị liệu có một khách hàng trộm cắp trong cửa hàng.Trộm cắp trong cửa hàng không phải là một hành vi mong muốn, nhưng nhà trị liệu thực hành sự tôn trọng tích cực vô điều kiện sẽ cân nhắc thực tế rằng thân chủ có thể đang gặp hoàn cảnh khó khăn về tài chính và không có nhiều lựa chọn khác.

Khi thân chủ cư xử tiêu cực, nhà trị liệu Rogerian cố gắng không đưa ra phán xét và thay vào đó tôn trọng quyền tự chủ của thân chủ. Trong liệu pháp Rogerian, nhà trị liệu sẽ cố gắng hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của khách hàng và các yếu tố dẫn đến hành vi của họ. Thông qua các buổi trị liệu, thân chủ có thể làm việc để phát triển những cách thích nghi hơn để đáp ứng với môi trường của họ; Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là chính khách hàng mới là người quyết định những thay đổi mà họ muốn thực hiện trong cuộc sống của mình. Vai trò của nhà trị liệu không phải là đánh giá hành vi của thân chủ, mà là cung cấp một môi trường hỗ trợ để thân chủ có thể tạo ra những thay đổi tích cực cho chính họ.

Ảnh hưởng của những ý tưởng của Rogers

Ngày nay, nhiều nhà tâm lý học cố gắng trau dồi sự tôn trọng tích cực vô điều kiện khi làm việc với khách hàng, ngay cả khi họ không tự nhận mình là nhà trị liệu kiểu Rogerian. Sự tôn trọng tích cực vô điều kiện thường là một yếu tố quan trọng của mối quan hệ trị liệu , điều cốt yếu để đạt được kết quả tích cực trong trị liệu.

nguồn