Xung đột vai trò trong xã hội học là gì?

0
18


Xung đột vai trò xảy ra khi có mâu thuẫn giữa các vai trò khác nhau mà một người đảm nhận hoặc thực hiện trong cuộc sống hàng ngày của họ. Trong một số trường hợp, xung đột là kết quả của xung đột nghĩa vụ dẫn đến xung đột lợi ích, trong những trường hợp khác, khi một người có các vai trò có địa vị khác nhau và nó cũng xảy ra khi mọi người không đồng ý về trách nhiệm nên dành cho nhau. vai trò cụ thể. , hoặc trong lĩnh vực cá nhân hoặc chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, để thực sự hiểu xung đột vai trò, trước tiên người ta phải có hiểu biết vững chắc về cách các nhà xã hội học hiểu vai trò một cách rộng rãi.

Khái niệm vai trò trong xã hội học

Các nhà xã hội học sử dụng thuật ngữ “vai trò” (cũng như những người khác bên ngoài lĩnh vực này) để mô tả một tập hợp các hành vi và nghĩa vụ được mong đợi của một người dựa trên vị trí của họ trong cuộc sống và trong mối quan hệ với những người khác. Tất cả chúng ta đều có nhiều vai trò và trách nhiệm trong cuộc sống của mình, từ con trai hoặc con gái, chị gái hoặc anh trai, mẹ hoặc cha, vợ/chồng hoặc đối tác, cho đến bạn bè, chuyên gia và các thành viên cộng đồng.

Trong xã hội học, lý thuyết vai trò được phát triển bởi nhà xã hội học người Mỹ Talcott Parsons thông qua công trình của ông về các hệ thống xã hội, cùng với nhà xã hội học người Đức Ralf Dahrendorf, và bởi Erving Goffman , với nhiều nghiên cứu và lý thuyết của ông tập trung vào việc đời sống xã hội giống với hoạt động sân khấu như thế nào . Lý thuyết vai trò là một mô hình đặc biệt nổi bật được sử dụng để hiểu hành vi xã hội vào giữa thế kỷ 20.

Các vai trò không chỉ thiết lập một kế hoạch để hướng dẫn hành vi mà còn phác thảo các mục tiêu cần theo đuổi, các nhiệm vụ cần thực hiện và cách hành động trong một tình huống cụ thể. Lý thuyết vai trò cho rằng một tỷ lệ lớn các hành vi và tương tác xã hội hàng ngày của chúng ta được xác định bởi những người đóng vai của họ, giống như các diễn viên làm trong rạp hát. Các nhà xã hội học tin rằng lý thuyết vai trò có thể dự đoán hành vi; Nếu hiểu được kỳ vọng của một vai trò cụ thể (như phụ huynh, cầu thủ bóng chày, giáo viên), chúng ta có thể dự đoán rất nhiều hành vi của những người trong vai trò đó.Vai trò không chỉ hướng dẫn hành vi mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của chúng ta, vì lý thuyết cho rằng mọi người sẽ thay đổi thái độ để phù hợp với vai trò của họ. Lý thuyết vai trò cũng quy định rằng việc thay đổi hành vi đòi hỏi phải thay đổi vai trò.

Các loại xung đột vai trò và ví dụ

Bởi vì tất cả chúng ta đều đóng nhiều vai trò trong cuộc sống của mình, nên tất cả chúng ta đều đã hoặc sẽ trải qua một hoặc nhiều loại xung đột vai trò ít nhất một lần. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể đảm nhận các vai trò khác nhau không tương thích và xảy ra xung đột vì điều này. Khi chúng ta có các nghĩa vụ xung đột trong các vai trò khác nhau, có thể khó hoàn thành bất kỳ trách nhiệm nào một cách hiệu quả.

Ví dụ, xung đột vai trò có thể xảy ra khi một người cha huấn luyện một đội bóng chày bao gồm cả con trai của người cha đó. Ví dụ, vai trò của cha mẹ có thể xung đột với vai trò của huấn luyện viên, người phải khách quan trong việc xác định vị trí và đội hình đánh bóng, cùng với nhu cầu tương tác bình đẳng với tất cả trẻ em. Một xung đột vai trò khác có thể nảy sinh nếu nghề nghiệp của cha mẹ ảnh hưởng đến thời gian họ có thể dành cho việc đào tạo và nuôi dạy con cái.

Xung đột vai trò cũng có thể xảy ra theo những cách khác. Khi các vai trò có hai trạng thái khác nhau, kết quả được gọi là trạng thái căng thẳng. Ví dụ, những người da màu ở Hoa Kỳ đảm nhiệm các vai trò chuyên nghiệp cấp cao thường trải qua căng thẳng về địa vị bởi vì, trong khi họ có thể được hưởng uy tín và sự tôn trọng trong nghề nghiệp của mình, họ có khả năng bị suy thoái và thiếu tôn trọng phân biệt chủng tộc trong cuộc sống hàng ngày của họ.

Khi các vai trò trái ngược nhau có cùng địa vị, sự căng thẳng về vai trò xảy ra. Điều này xảy ra khi một người cần hoàn thành một vai trò nhất định bị căng thẳng do các nghĩa vụ hoặc nhu cầu lớn về năng lượng, thời gian hoặc nguồn lực do nhiều vai trò gây ra. Ví dụ, hãy xem xét một phụ huynh đơn thân phải làm việc toàn thời gian, chăm sóc con cái, quản lý và sắp xếp công việc gia đình, giúp con cái làm bài tập về nhà, chăm sóc sức khỏe của chúng và cung cấp phương pháp nuôi dạy con cái hiệu quả. Vai trò của cha mẹ có thể được kiểm tra bằng nhu cầu đáp ứng đồng thời và hiệu quả tất cả các yêu cầu này.

Xung đột về vai trò cũng có thể phát sinh khi mọi người không đồng ý về những kỳ vọng dành cho một vai trò cụ thể hoặc khi ai đó gặp khó khăn trong việc đáp ứng các kỳ vọng về vai trò vì vai trò của họ khó, không rõ ràng hoặc khó chịu.

Trong thế kỷ 21, nhiều phụ nữ trong sự nghiệp chuyên nghiệp gặp xung đột vai trò khi những kỳ vọng bên ngoài và bên trong về ý nghĩa của việc trở thành một “người vợ tốt” hoặc “người mẹ tốt” mâu thuẫn với các mục tiêu và trách nhiệm có thể phát sinh trong cuộc sống nghề nghiệp của bạn. mạng sống. Một dấu hiệu cho thấy vai trò giới vẫn còn khá khuôn mẫu trong thế giới quan hệ khác giới ngày nay, những người đàn ông là chuyên gia và những người cha hiếm khi gặp phải xung đột về vai trò này.

Cập nhật bởi Nicki Lisa Cole, Ph.D.