Chuyển đổi Pound trên Inch vuông hoặc PSI sang Khí quyển

0
24


Bài toán ví dụ này trình bày cách chuyển đổi đơn vị áp suất từ ​​pound trên inch vuông (psi) sang khí quyển (atm).

Sự cố PSI đến ATM

Một chiếc lốp xe đạp được bơm căng đến 65 psi. Áp suất này trong khí quyển là gì ?
Lời giải:
1 atm = 14,696 psi
Thiết lập chuyển đổi sao cho đơn vị mong muốn bị loại bỏ. Trong trường hợp này, chúng tôi muốn atm là đơn vị còn lại.
áp suất trong atm = (áp suất trong psi) x (1 atm/14,696 psi)
áp suất trong atm = (65/14,696) atm
áp suất trong atm = 4,423 atm
Trả lời:
Áp suất khí quyển trung bình ở mực nước biển là 4,423 atm.