Ngôn ngữ học ứng dụng

0
24


Thuật ngữ  ngôn ngữ học ứng dụng đề cập đến lĩnh vực liên ngành nhằm mục đích tìm kiếm, xác định và cung cấp giải pháp cho các vấn đề thực tế phát sinh từ các nguyên nhân liên quan đến ngôn ngữ . Nghiên cứu này trải rộng trên nhiều lĩnh vực bao gồm  tiếp thu ngôn ngữ , dạy ngôn ngữ , đọc viết , nghiên cứu văn học , nghiên cứu giới tính , trị liệu ngôn ngữ , phân tích diễn ngôn , kiểm duyệt , giao tiếp chuyên nghiệp , nghiên cứu truyền thông , nghiên cứu dịch thuật , từ điển họcngôn ngữ học pháp y .

Ngôn ngữ học ứng dụng vs. Ngôn ngữ học đại cương

Việc nghiên cứu và thực hành ngôn ngữ học ứng dụng đặc biệt hướng tới việc giải quyết các vấn đề thực tế hơn là các cấu trúc lý thuyết. Các lĩnh vực mà ngôn ngữ học ứng dụng thường phát huy tác dụng là giáo dục, tâm lý học, nghiên cứu truyền thông, nhân chủng học và xã hội học. Mặt khác, ngôn ngữ học đại cương hoặc ngôn ngữ học lý thuyết liên quan đến chính ngôn ngữ, chứ không phải cách ngôn ngữ đó áp dụng cho những người sử dụng nó.

Một cách để hiểu rõ hơn những gì phân biệt hai ngành là rút ra một sự tương đồng giữa chúng và ý nghĩa của các từ có nghĩa và từ có nghĩa trong ngữ pháp. Các từ biểu thị thường có một nghĩa duy nhất không thể giải thích được. Lấy ví dụ từ “cửa”. Nói chung, khi bạn nhìn vào một cánh cửa, bạn biết đó là một cánh cửa chứ không phải một chiếc giày hay một con chó. Giống như các từ biểu thị, ngôn ngữ học đại cương hoặc lý thuyết dựa trên một tập hợp các quy tắc được xác định trước được hiểu là có nghĩa thống nhất.

Mặt khác, các từ bao hàm có xu hướng mang tính khái niệm hơn là cụ thể. Các khái niệm, mở để giải thích, thường được hiểu khác nhau bởi những người khác nhau. Lấy ví dụ, khái niệm “hạnh phúc”. Như chúng ta biết, hạnh phúc của người này có thể là đau khổ của người khác. Cũng như ý nghĩa bao hàm, ngôn ngữ học ứng dụng tập trung vào ngôn ngữ liên quan đến cách mọi người giải thích hoặc giải thích sai ý nghĩa. Nói cách khác, cả ngôn ngữ học ứng dụng và ý nghĩa bao hàm đều phụ thuộc vào sự tương tác và phản ứng của con người.

Bất thường dựa trên ngôn ngữ

[Đó là] vấn đề dựa trên ngôn ngữ trên thế giới thúc đẩy ngôn ngữ học ứng dụng.”—Từ “Sổ tay Ngôn ngữ học Ứng dụng Oxford” của Robert B. Kaplan

Ngôn ngữ học ứng dụng giải quyết một loạt các vấn đề bao gồm học ngôn ngữ mới hoặc đánh giá tính hợp lệ và độ tin cậy của ngôn ngữ chúng ta gặp hàng ngày. Ngay cả những biến thể nhỏ trong ngôn ngữ, chẳng hạn như một phương ngữ khu vực hoặc việc sử dụng một ngôn ngữ hiện đại so với một ngôn ngữ cổ xưa, có thể ảnh hưởng đến bản dịch và diễn giải, cũng như cách sử dụng và phong cách.

Để hiểu tầm quan trọng của ngôn ngữ học ứng dụng, chúng ta hãy xem nó liên quan như thế nào đến việc nghiên cứu một ngôn ngữ mới. Giáo viên và học giả cần xác định nguồn lực, đào tạo, phương pháp thực hành và kỹ thuật tương tác nào giải quyết tốt nhất những khó khăn liên quan đến việc dạy một ngôn ngữ không quen thuộc. Thông qua nghiên cứu trong các lĩnh vực giảng dạy, xã hội học và ngữ pháp tiếng Anh, các chuyên gia cố gắng tạo ra các giải pháp tạm thời đến lâu dài cho những vấn đề này. Tất cả các ngành này được liên kết với ngôn ngữ học ứng dụng.

Vận dụng lý thuyết vào thực tế

Một trong những mục tiêu chính của ngôn ngữ học ứng dụng là xác định các ứng dụng thực tế của các lý thuyết ngôn ngữ khi chúng áp dụng cho sự phát triển của việc sử dụng ngôn ngữ hàng ngày. Ban đầu hướng vào giảng dạy, lĩnh vực này ngày càng trở nên rộng rãi kể từ khi thành lập vào cuối những năm 1950.

Alan Davies, người có sự nghiệp kéo dài bốn thập kỷ với tư cách là giáo sư ngôn ngữ học ứng dụng tại Đại học Edinburgh, đã viết: “Không có mục đích cuối cùng: các vấn đề như cách đánh giá trình độ ngôn ngữ, độ tuổi tối ưu để bắt đầu học ngôn ngữ thứ hai, [và tương tự] có thể tìm thấy các giải pháp cục bộ và tạm thời, nhưng các vấn đề vẫn tái diễn”.

Kết quả là, ngôn ngữ học ứng dụng là một môn học không ngừng phát triển, thay đổi thường xuyên như cách sử dụng hiện đại của bất kỳ ngôn ngữ nhất định nào, điều chỉnh và đưa ra các giải pháp mới cho các vấn đề không ngừng phát triển của diễn ngôn ngôn ngữ.

nguồn

  • Brumfit, Christopher. “Tính chuyên nghiệp và nghiên cứu của giáo viên” trong “Nguyên tắc và thực hành trong ngôn ngữ học ứng dụng: Nghiên cứu vinh danh HG Widdowson”. Nhà xuất bản Đại học Oxford, 1995
  • Nấu ăn, chàng trai. “Ngôn ngữ học ứng dụng.” Nhà xuất bản Đại học Oxford, 2003 
  • Davis, Alan. “Nhập môn ngôn ngữ học ứng dụng: từ thực tiễn đến lý thuyết”, ấn bản thứ hai. Tác giả Alan Davies. Nhà xuất bản Đại học Edinburgh, tháng 9 năm 2007