Mã Bưu chính Canada

0
20


Ở Canada, mã bưu chính được sử dụng như một phần của mỗi địa chỉ gửi thư . Chúng được thiết kế để giúp Canada Post, tập đoàn lớn của Canada cung cấp dịch vụ bưu chính ở Canada, phân loại thư một cách hiệu quả và chính xác, dù là bằng máy móc hay thủ công.

Lưu ý: Mã bưu chính là nhãn hiệu chính thức (OM) của Tập đoàn Bưu chính Canada.

Tra cứu mã bưu chính của Canada
Tra cứu mã bưu chính cho địa chỉ đường phố và địa chỉ vùng nông thôn hoặc tìm một loạt địa chỉ cho mã bưu chính. Công cụ định vị mã ZIP của Canada Post.

Định dạng của mã bưu chính Canada

Mã bưu chính của Canada có sáu ký tự chữ và số. Có một khoảng trắng sau ba ký tự đầu tiên.

Ví dụ: ANA NAN
trong đó A là chữ in hoa của bảng chữ cái và N là một số.

Ký tự đầu tiên của mã bưu chính đại diện cho tỉnh, hoặc một phần của tỉnh, hoặc vùng lãnh thổ.

Bộ ba ký tự đầu tiên là Khu vực sắp xếp trực tiếp hoặc FSA. Cung cấp phân loại địa lý cơ bản cho thư.

Bộ ký tự thứ hai là Đơn vị phân phối cục bộ hoặc LDU. Nó có thể biểu thị một cộng đồng nhỏ ở nông thôn hoặc ở các khu vực đô thị, một địa điểm cụ thể như một tòa nhà riêng lẻ.

Mã bưu chính của Canada trên nhãn địa chỉ

Trên nhãn địa chỉ, mã bưu chính phải được đặt trên cùng một dòng địa chỉ với tên của thành phố và tên viết tắt của tỉnh hoặc vùng lãnh thổ . Mã bưu điện phải cách chữ viết tắt của tỉnh hai dấu cách.

Ví dụ:
TÊN THÀNH VIÊN CỦA HẠ ĐẠO HỘI NGHỊ VIỆN OTTAWA
TẠI
K1A 0A6
CANADA
(Lưu ý: “Canada” không bắt buộc đối với thư trong nước)

Công dụng thực tế của mã bưu chính

Ngoài việc phân loại và gửi thư hiệu quả hơn, mã bưu điện còn được sử dụng cho nhiều mục đích khác ở Canada, chẳng hạn như trong tiếp thị. Có nhiều cách mà mã zip có thể hữu ích trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ:

  • Sử dụng mã ZIP để tìm điểm bán hàng qua bưu điện gần nhất.
  • Tìm cưỡi liên bang của bạn và thành viên của quốc hội.
  • Tìm một văn phòng Dịch vụ Canada gần bạn để truy cập thông tin về các chương trình của chính phủ liên bang.
  • Trang web của các cửa hàng lớn ở Canada cung cấp công cụ định vị cửa hàng để tìm điểm bán hàng gần nhất bằng mã bưu điện.
  • Hầu hết các ngân hàng Canada cũng có các công cụ trực tuyến sử dụng mã bưu điện để tìm các chi nhánh ngân hàng, cây ATM, máy ATM gần nhất.

bạn có biết không

Dưới đây là một số sự thật ít được biết đến về mã bưu chính của Canada.

  • Mã bưu chính của Canada lần đầu tiên được giới thiệu tại Ottawa , thủ đô của Canada, vào năm 1971. Để biết các mốc quan trọng khác trong quá trình phát triển dịch vụ bưu chính ở Canada, hãy xem Niên đại của Lịch sử Bưu chính Canada (từ năm 1506) từ Bảo tàng Lịch sử Canada.
  • Theo thống kê của Canada, trong năm 2011, có khoảng 834.000 mã bưu chính ở Canada.
  • Ông già Noel có mã zip của riêng mình. Xem Viết thư cho ông già Noel .
  • Tất cả các thành viên của quốc hội có cùng một mã bưu chính: K1A 0A6.

Mã Bưu chính Quốc tế

Các quốc gia khác có hệ thống mã bưu chính tương tự. Tại Hoa Kỳ, mã ZIP được sử dụng. Ở Anh, chúng được gọi là mã bưu điện.