Lý thuyết số lượng tiền tệ

0
22


01
từ 07

Giới thiệu về lý thuyết số lượng

Mối quan hệ giữa cung tiền và lạm phát , cũng như giảm phát, là một khái niệm quan trọng trong kinh tế học. Lý thuyết số lượng tiền tệ là một khái niệm có thể giải thích mối liên hệ này, nói rằng có một mối quan hệ trực tiếp giữa cung tiền trong một nền kinh tế và mức giá của sản phẩm được bán. 

02
từ 07

Lý thuyết số lượng tiền tệ là gì?

Lý thuyết số lượng của công thức tiền tệ

Jodi ăn xin

Lý thuyết số lượng tiền là ý tưởng cho rằng cung tiền trong một nền kinh tế xác định mức giá và những thay đổi trong cung tiền dẫn đến những thay đổi tỷ lệ thuận với giá cả.

Nói cách khác, lý thuyết số lượng tiền nói rằng một tỷ lệ phần trăm thay đổi nhất định trong cung tiền dẫn đến một mức lạm phát hoặc giảm phát tương đương .

Khái niệm này thường được giới thiệu thông qua một phương trình liên quan đến tiền và giá cả với các biến số kinh tế khác.

03
từ 07

Phương trình đại lượng và dạng cấp

phương trình đại lượng

 Jodi ăn xin

Hãy xem lại những gì mỗi biến thể hiện trong phương trình trên. 

  • M đại diện cho lượng tiền có sẵn trong một nền kinh tế; nguồn cung tiền
  • V là vận tốc của tiền tệ, là số lần trung bình một đơn vị tiền tệ được đổi lấy hàng hóa và dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định.
  • P là mức giá chung trong một nền kinh tế (ví dụ, được đo bằng chỉ số giảm phát GDP )
  • Y là mức sản lượng thực trong một nền kinh tế (thường được gọi là GDP thực)

Vế bên phải của phương trình biểu thị tổng giá trị đầu ra bằng đô la (hoặc tiền tệ khác) trong một nền kinh tế (được gọi là GDP danh nghĩa). Vì đầu ra này được mua bằng tiền, nên có lý do là giá trị đồng đô la của đầu ra sẽ phải bằng lượng tiền tệ có sẵn nhân với tần suất đổi tiền đó. Đây chính xác là những gì phương trình định lượng này thiết lập.

Dạng phương trình số lượng này được gọi là “dạng mức” vì nó liên hệ mức cung tiền với mức giá và các biến số khác.

04
từ 07

Một ví dụ về phương trình đại lượng

Ví dụ phương trình số lượng

 Jodi ăn xin

Hãy xem xét một nền kinh tế rất đơn giản trong đó 600 đơn vị sản lượng được sản xuất và mỗi đơn vị sản phẩm được bán với giá 30 đô la. Nền kinh tế này tạo ra 600 x $30 = $18.000 sản lượng, như thể hiện ở vế phải của phương trình.

Bây giờ, giả sử nền kinh tế này có cung tiền là 9.000 đô la. Nếu bạn đang sử dụng 9.000 đô la tiền tệ để mua 18.000 đô la sản xuất, thì trung bình mỗi đô la phải đổi chủ hai lần. Đây là những gì phía bên trái của phương trình đại diện.

Nói chung, có thể giải cho bất kỳ biến nào trong phương trình miễn là 3 đại lượng còn lại được đưa ra, chỉ cần một chút đại số.

05
từ 07

Biểu mẫu tỷ lệ tăng trưởng

Ví dụ về biểu mẫu tỷ lệ tăng trưởng

 Jodi ăn xin

Phương trình số lượng cũng có thể được viết dưới dạng “tỷ lệ tăng trưởng”, như hình trên. Không có gì đáng ngạc nhiên, dạng tốc độ tăng trưởng của phương trình số lượng liên quan đến những thay đổi về lượng tiền có sẵn trong một nền kinh tế và những thay đổi về tốc độ luân chuyển của tiền với những thay đổi về mức giá và những thay đổi về sản lượng.

Phương trình này được suy ra trực tiếp từ dạng cấp của phương trình đại lượng sử dụng một số phép toán cơ bản. Nếu 2 đại lượng luôn bằng nhau, như ở dạng cấp của phương trình, thì tốc độ tăng trưởng của các đại lượng phải bằng nhau. Ngoài ra, tốc độ tăng phần trăm của tích của 2 đại lượng bằng tổng tốc độ tăng phần trăm của các đại lượng riêng lẻ.

06
từ 07

tốc độ của tiền

Lý thuyết số lượng tiền đúng nếu tốc độ tăng của cung tiền giống như tốc độ tăng của giá cả, điều này sẽ đúng nếu không có sự thay đổi trong vận tốc của tiền hoặc trong sản lượng thực tế khi cung tiền thay đổi.

Bằng chứng lịch sử cho thấy rằng vận tốc của tiền tệ khá ổn định theo thời gian, do đó, thật hợp lý khi tin rằng những thay đổi về vận tốc của tiền tệ trên thực tế bằng không.

07
từ 07

Tác động ngắn hạn và dài hạn đối với sản xuất thực tế

ví dụ về tác động ngắn hạn và dài hạn

 Jodi ăn xin

Tuy nhiên, ảnh hưởng của tiền đối với sản lượng thực kém rõ ràng hơn một chút. Hầu hết các nhà kinh tế đều đồng ý rằng, về lâu dài, mức độ hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong một nền kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào các yếu tố sản xuất (lao động, vốn, v.v.) sẵn có và trình độ công nghệ hiện có cộng với lượng tiền trong lưu thông. . nghĩa là cung tiền không thể ảnh hưởng đến mức sản xuất thực tế trong dài hạn.

Khi xem xét các tác động ngắn hạn của sự thay đổi trong cung tiền, các nhà kinh tế có một chút chia rẽ hơn về vấn đề này. Một số người nghĩ rằng những thay đổi trong cung tiền chỉ được phản ánh trong sự thay đổi giá khá nhanh, và những người khác tin rằng một nền kinh tế sẽ tạm thời thay đổi sản lượng thực để đáp ứng với sự thay đổi trong cung tiền. Điều này là do các nhà kinh tế tin rằng tốc độ luân chuyển của tiền không phải là hằng số trong ngắn hạn, hoặc giá cả “cứng nhắc” và không điều chỉnh ngay lập tức theo những thay đổi của cung tiền .

Dựa trên cuộc thảo luận này, có vẻ hợp lý khi sử dụng lý thuyết số lượng tiền, trong đó một sự thay đổi trong cung tiền chỉ dẫn đến một sự thay đổi tương ứng về giá cả mà không ảnh hưởng đến các lượng khác, như một quan điểm về cách thức hoạt động của nền kinh tế trong dài hạn . , nhưng không loại trừ khả năng chính sách tiền tệ có thể có tác động thực sự đến nền kinh tế trong ngắn hạn.