How to Say You Are Dead – Latin Death Vocabulary

0
18


Dưới đây là một số thành ngữ Latinh cổ điển liên quan đến cái chết. Nói chung, các nguyên mẫu s cần phải được liên hợp. [Động từ nguyên thể giống như dạng tiếng Anh của động từ có “to” trước nó, như trong “to die”, “to kick the bucket”, hoặc “to push up daisy”. Chia động từ ở đây đề cập đến việc đặt kết thúc thích hợp cho động từ, tùy thuộc vào người sắp chết. Trong tiếng Latinh, điều này liên quan nhiều hơn đến việc thêm hoặc bớt một âm cuối như chúng ta làm trong tiếng Anh để thay đổi “anh ấy chết” thành “họ chết” hoặc “cô ấy đẩy hoa cúc” thành “bạn đẩy hoa cúc”.]

rời khỏi cuộc sống này

Nếu bạn muốn đề cập đến sự ra đi của ai đó từ cuộc sống, bạn có thể sử dụng phiên bản liên hợp của một trong các cụm từ sau:

 • [( de ) vita ] decedere
 • ( cựu ) cuộc sống dư dả
 • mở ex vita
 • cái chết
 • của cuộc sống hết
 • của ( ) vita migrare

Không từ bỏ ma

Trong tiếng Latinh, bạn có thể “từ bỏ bóng ma” bằng cách nói:

 • hoạt hình edere hoặc efflare
 • tinh thần extremum vitae edere

sớm

Có người chết sớm chết như thế này:

 • cái chết trưởng thành
 • cái chết đột ngột dập tắt
 • mors nonmatura hoặc praematura

tự tử

Tự tử có thể được thực hiện theo một số cách. Dưới đây là những thành ngữ Latinh có nghĩa là tự gây ra cái chết.

 • tử thi sibi có ý thức
 • anh ấy sống riêng tư
 • vitae finem facere

tự tử bằng thuốc độc

Uống thuốc độc tự tử:

 • chất độc sibi tử thi conciscere
 • poculum mortis exhaurire
 • poculum mortiferum exhaurire

giết người bạo lực

Để giết ai đó một cách bạo lực:

 • bệnh dịch hạch cực đoan gây ra
 • tội đồ phàm trần

quý tộc tự sát

Một cái chết yêu nước của người La Mã có thể được mô tả bằng cách sử dụng như sau:

 • tử thi occumbere pro patria
 • sanguinem suum pro patria effundere
 • pro-patria vitamin profundere
 • se morti cung cấp pro chào patriae

Đài phun nước

 • Từ vựng tiếng Latinh của C. Meissner