Cách hiểu phần trăm điểm

0
21


Nhầm lẫn về phần trăm điểm số? Không được! Nếu bạn đã nhận được báo cáo điểm của mình, cho dù là SAT , GRE , LSAT hay bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa khác và bạn đang tự hỏi tỷ lệ phần trăm được ghi ở phía trước và trung tâm trên báo cáo điểm thực sự có ý nghĩa gì, thì đây là lời giải thích dành cho bạn.

Xếp hạng theo phần trăm điểm

Một ví dụ mà bạn sẽ thấy phần trăm điểm là khi bạn nhìn vào thứ hạng của trường để xác định xem bạn có cơ hội vào trường bạn chọn hay không. Giả sử bạn đang xem điểm SAT của ngôi trường thực sự danh tiếng mà bạn đang nghĩ đến việc theo học và bạn thấy mình đang xem thông tin này từ sinh viên năm nhất mới nhập học khi bạn lướt qua trang web của họ:

Trường thực sự có uy tín:

  • Điểm phần trăm thứ 25 cho sinh viên năm nhất sắp tới:  1400
  • Điểm phần trăm thứ 75 cho sinh viên năm nhất sắp tới: 1.570

Vậy điều đó có ý nghĩa gì?

  • Phân vị thứ 25 có nghĩa là 25% học sinh được chấp nhận đạt điểm 1400 hoặc thấp hơn trong bài kiểm tra. Điều đó cũng có nghĩa là 75% sinh viên được chấp nhận đạt điểm  trên  1400 
  • Phân vị thứ 75 có nghĩa là 75% học sinh được chấp nhận đạt điểm 1570 trở xuống trong bài kiểm tra và 25% học sinh được chấp nhận đạt điểm trên  1570.

Về cơ bản, hầu hết các tân sinh viên mới đến của trường này đã đạt ít nhất 1400 và một phần tư số tân sinh viên mới đến đã đạt 1570 trở lên. 

Tại sao xếp hạng phần trăm điểm lại quan trọng?

Đây là một cách tuyệt vời để đánh giá xem điểm của bạn có nằm trong khoảng của học sinh vào trường bạn chọn hay không. Nếu bạn đang nhắm đến Harvard, nhưng điểm số của bạn phù hợp hơn với những người theo học một trường cao đẳng cộng đồng trong khu vực của bạn, thì bạn có thể cần phải đăng ký với một dịch vụ luyện thi để giúp nâng cao điểm số của mình.

Bây giờ, hãy nhớ rằng điểm số không phải là yếu tố duy nhất mà các cố vấn tuyển sinh xem xét để quyết định việc chấp nhận của bạn (điểm trung bình, dịch vụ cộng đồng, tham gia trường học, bài luận quan trọng nhất cũng có trong đó). Tuy nhiên, điểm số đóng một vai trò quan trọng, vì vậy bắt buộc phải đạt điểm cao nhất có thể trong bài kiểm tra của bạn.

Điểm phần trăm trong bài kiểm tra của bạn

Bạn cũng có thể đang xem phần trăm điểm của chính mình khi bạn nhận được báo cáo điểm của mình cho một bài kiểm tra nhất định. Giả sử bạn nhận được một số con số như sau:

Đây là giải thích:

  • Đọc dựa trên bằng chứng: Điểm cao hơn 89% của những người tham gia phần này. (Bạn đã làm rất tốt!)
  • Toán học được thiết kế lại: Điểm số cao hơn 27% của những người tham gia phần này. (Bạn nên chuẩn bị nhiều hơn một chút!)
  • Evidence-Based Writing: Điểm cao hơn 90% của những người làm phần này. (Bạn đã làm rất tốt!)

Tại sao phần trăm điểm quan trọng trong bài kiểm tra của bạn?

Chúng là một cách tuyệt vời để đánh giá xem điểm của bạn có nằm trong phạm vi của những học sinh cũng đã làm bài kiểm tra của bạn hay không, điều này rất hữu ích để hiểu được sự cạnh tranh của bạn đối với việc nhập học và các lĩnh vực học tập mà bạn có thể làm việc nhiều hơn. Ví dụ, trong ví dụ trên, điểm môn toán của bạn thấp, vì vậy nếu bạn đang cân nhắc thi vào một lĩnh vực toán học, bạn nên tìm hiểu lý do tại sao bạn lại đạt điểm thấp trong lĩnh vực đó.

phần trăm điểm tốt