Không ai, không ai và không ai: cách chọn từ đúng

0
30


Các đại từ bất định “nobody” và “nobody” thường được trộn lẫn với đại từ “none.” Hai từ đầu tiên là đại từ số ít và từ đồng nghĩa, nhưng “none” có thể là số ít hoặc số nhiều.

Cách sử dụng “Nobody”

“No one” là một đại từ không xác định, có nghĩa là nó không đề cập đến bất kỳ người cụ thể nào. Nó có nghĩa giống như “không có người” hoặc “không phải bất cứ ai “. Là một đại từ không xác định đề cập đến sự vắng mặt, “nobody” cũng không có số lượng xác định. Tuy nhiên, về mặt ngữ pháp, nó được coi là danh từ số ít: không có ai ở đó để trả lời cửa.

Cách sử dụng “Nobody”

“No one” cũng là một đại từ không xác định, có nghĩa tương tự như “no one.” Nó thường được coi là trang trọng hơn “nobody”, vì vậy nó có nhiều khả năng xuất hiện trong văn bản.

“Không ai” là một lỗi chính tả phổ biến của “không ai”, đó là hai từ. “No one”, có dấu gạch ngang, là cách viết ít phổ biến hơn, thường thấy trong tiếng Anh Anh.

Cách sử dụng “Không”

Đại từ “không” có nghĩa là không một, không bất kỳ, hoặc không có người hoặc vật. Là một trạng từ, “none” có nghĩa là hoàn toàn hoặc không ở mức độ nào.

Có một quan niệm sai lầm phổ biến rằng “neither” chỉ có thể là số ít , nhưng điều này chưa bao giờ đúng. Khi “none” là chủ ngữ của một mệnh đề và đề cập đến các thành viên của một nhóm, nó có thể được sử dụng với động từ số ít (“None is”) hoặc động từ số nhiều (“None is”). “None” chỉ nên được theo sau bởi một động từ số ít khi nó có nghĩa là “không phải là một phần của tổng thể”, như trong “None of it is mine.”

ví dụ

“Nobody” và “nobody” về cơ bản có thể hoán đổi cho nhau; sự khác biệt chính giữa hai là mức độ hình thức:

  • Không ai là quá già để học một cái gì đó mới.
  • Không ai muốn đăng ký làm nhiệm vụ dọn dẹp .

“None” có nghĩa giống như “none” hoặc “none”, đó là lý do tại sao nó thường được tìm thấy trong tham chiếu đến các nhóm:

  • Không có loại táo nào khác ngon bằng Honeycrisp.
  • Không ai trong số các vị khách có bất kỳ ý tưởng gì để mang đến bữa tiệc.

Trong ví dụ đầu tiên, “none” ở dạng số nhiều của động từ “are” bởi vì nó được sử dụng theo nghĩa “none” (Không có quả táo nào khác tốt bằng Honeycrisp). Trong ví dụ thứ hai, “none” đi với động từ số ít “has” bởi vì nó được sử dụng theo nghĩa “không” (Không ai trong số các vị khách có ý tưởng gì để mang đến bữa tiệc). Nếu bạn đang sử dụng từ “none” và không chắc mình nên dùng động từ số ít hay số nhiều, hãy thử thay thế “none” bằng “none” hoặc “none” để xác định xem nó đang được sử dụng theo nghĩa nào. .

Wilson Follett, tác giả của hướng dẫn về phong cách “Cách sử dụng của người Mỹ hiện đại”, đã viết rằng việc chọn động từ chính xác cho “none” luôn phụ thuộc vào ngữ cảnh:

“Thực tế là trong một số ngữ cảnh, không có nghĩa là không phải là một , làm cho điểm kỳ dị được nhấn mạnh, trong khi ở những ngữ cảnh khác, nó có nghĩa là không phải hai, không phải ít, không phải nhiều, không phải là một phần của nhiều . Trong Không ai trong chúng ta có quyền đặt viên đá đầu tiên . nghĩa số ít khó nhầm lẫn; Trong Không ai trong số các nhà bình luận đồng ý về ý nghĩa của đoạn văn này, nghĩa số nhiều đều rõ ràng như nhau. Sau đó, none , là số ít hoặc số nhiều tùy thuộc vào ý nghĩa được đề xuất bởi ngữ cảnh của nó. Thường thì con số chúng tôi đưa ra không có gì khác biệt.”

Làm thế nào để ghi nhớ sự khác biệt

“Nobody” và “nobody” luôn ám chỉ con người. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc quyết định nên viết cái nào, bạn có thể thư giãn. Cả hai sẽ hoạt động, vì vậy hãy gắn bó với bất kỳ âm thanh nào tốt hơn.

“None” có thể đề cập đến những người hoặc đồ vật vô tri vô giác. Từ này luôn trỏ đến một hoặc nhiều danh từ khác trong câu, vì vậy bạn thường thấy cấu trúc “none of the [noun]”, như trong:

  • Không ai trong số khách thưởng thức các món ăn.

“None” là từ thích hợp trong trường hợp này bởi vì nó trỏ đến danh từ “khách”. Nếu không có danh từ “guests”, câu sẽ yêu cầu một đại từ bất định như “nobody” hoặc “nobody” để thay thế:

  • Không ai thích thức ăn.

nguồn

  • Theo dõi, Wilson. Cách sử dụng của người Mỹ hiện đại: Hướng dẫn . Hill và Wang, 1998, tr. 205.
  • Gà gô, Eric. Sử dụng và lạm dụng: Hướng dẫn để giỏi tiếng Anh . WW Norton & Company, 1997, trang. 207-208.