Khối lượng nguyên tử và số khối nguyên tử (Ôn tập nhanh)

0
22


Khối lượng nguyên tử và số khối nguyên tử là hai khái niệm quan trọng trong hóa học. Đây là một đánh giá nhanh về ý nghĩa của khối lượng nguyên tử và số khối nguyên tử, cũng như khối lượng thực tế của các hạt có liên quan như thế nào đến số hiệu nguyên tử.

định nghĩa nguyên tử

Khối lượng nguyên tử và số khối nguyên tử có giống nhau không?

Có và không. Nếu bạn đang nói về một mẫu của một đồng vị duy nhất của một nguyên tố, thì số khối nguyên tử và khối lượng nguyên tử rất gần hoặc giống nhau. Trong hóa học nhập môn, có thể coi rằng chúng có nghĩa giống nhau. Tuy nhiên, có hai trường hợp trong đó tổng số proton và neutron (số khối lượng nguyên tử) không chính xác bằng khối lượng nguyên tử.

Trên bảng tuần hoàn, khối lượng nguyên tử được chỉ định cho một nguyên tố phản ánh sự phong phú tự nhiên của nguyên tố đó. Số khối nguyên tử của đồng vị hydro được gọi là protium là 1, trong khi số khối nguyên tử của đồng vị được gọi là deuterium là 2, nhưng khối lượng nguyên tử được chỉ định là 1,008. Điều này là do các nguyên tố tự nhiên là hỗn hợp của các đồng vị.

Sự khác biệt khác giữa tổng số proton và neutron và khối lượng nguyên tử là do sự thiếu hụt khối lượng . Trong khiếm khuyết khối lượng, một phần khối lượng của proton và neutron bị mất đi khi chúng kết hợp với nhau để tạo thành hạt nhân nguyên tử. Trong một khiếm khuyết khối lượng, khối lượng nguyên tử nhỏ hơn số khối nguyên tử.

Đài phun nước