Sự khác biệt giữa cộng tác và chứng thực

0
21


Nếu bạn gặp khó khăn trong việc quyết định khi nào nên sử dụng các từ thường bị nhầm lẫn là cộng táckiểm tra , bạn không đơn độc. Dưới đây là các định nghĩa của từng thuật ngữ này để giúp bạn viết:

Động từ cộng tác có nghĩa là hợp tác hoặc làm việc cùng với những người khác.

Động từ chứng thực có nghĩa là củng cố, hỗ trợ hoặc xác nhận bằng chứng.

Ví dụ sử dụng

  • “Trong lịch sử lâu dài của loài người (và cả động vật), những người học cách hợp tác và ứng biến hiệu quả nhất đã thắng thế.” ( Charles Darwin )
  • Theo truyền thuyết, ông đã giết hơn một trăm người, nhưng không có nhà sử học nào có thể chứng minh điều này.

thực hành sử dụng

(a) Divine đã ký hợp đồng _____ với tác giả để sản xuất một kịch bản mới.
(b) Những ý tưởng thực sự là những ý tưởng mà chúng ta có thể đồng hóa, xác thực, _____ và xác minh.

câu trả lời:

(a) Divine được thuê để  cộng tác  với tác giả trong việc sản xuất một kịch bản mới.
(b) Ý tưởng thực sự là những ý tưởng mà chúng ta có thể đồng hóa, xác thực,  chứng thực và xác minh.