Top 20 họ Nhật Bản

0
19


Bạn đã bao giờ tự hỏi từ “Smith” trong tiếng Nhật tương đương với từ gì chưa? Dưới đây là danh sách 20 họ phổ biến nhất của Nhật Bản. Người ta nói rằng có hơn một trăm nghìn họ khác nhau trong tiếng Nhật , nhưng cứ mười người Nhật thì có khoảng một người có họ được liệt kê ở đây.

Top 20 họ Nhật Bản

 1. sato
 2. suzuki
 3. takahashi
 4. tanaka
 5. Watanabe
 6. Itô
 7. yamamoto
 8. nakamura
 9. Kobayashi
 10. katô
 11. yoshida
 12. Yamada
 13. sasaki
 14. Yamaguchi
 15. saito
 16. matsumoto
 17. inoue
 18. Kimura
 19. hayashi
 20. Shimizu