Mệnh đề trạng từ rút gọn là gì và chúng hoạt động như thế nào?

0
22


Rút gọn mệnh đề trạng từ đề cập đến việc rút ngắn mệnh đề trạng từ thành cụm trạng từ chỉ thời gian, nguyên nhân hoặc đối lập. Mệnh đề trạng từ chỉ có thể được rút gọn nếu chủ ngữ của cả mệnh đề phụ thuộc (mệnh đề trạng từ) và mệnh đề độc lập giống nhau. Dưới đây là mô tả chi tiết và hướng dẫn cách rút gọn từng loại mệnh đề trạng ngữ có cùng chủ ngữ với mệnh đề độc lập.

Nhưng trước tiên, chúng ta hãy xem một ví dụ về mệnh đề trạng từ rút gọn đúng. Sau khi bạn hiểu cách hình thành mệnh đề trạng từ rút gọn, hãy làm bài kiểm tra mệnh đề trạng từ rút gọn để kiểm tra mức độ hiểu của bạn. Giáo viên có thể sử dụng phiên bản có thể in của bài kiểm tra này trong lớp.

Mệnh đề trạng ngữ đúng được rút gọn thành cụm trạng ngữ

 • Vì anh ấy có một bài kiểm tra vào tuần tới, anh ấy đang học tập chăm chỉ. -> Anh ấy có một bài kiểm tra vào tuần tới, anh ấy đang học tập chăm chỉ.

Mệnh đề sai của trạng từ rút gọn thành cụm trạng ngữ

 • Bởi vì cô ấy có một bài kiểm tra vào tuần tới, mẹ cô ấy đang ôn tập từ vựng với cô ấy. -> Cô ấy có một bài kiểm tra vào tuần tới, mẹ cô ấy đang ôn tập từ vựng với cô ấy.

Trong ví dụ đầu tiên, mệnh đề trạng từ phụ thuộc (“Bởi vì anh ấy có bài kiểm tra vào tuần tới”) có cùng chủ ngữ với mệnh đề độc lập (“anh ấy đang học chăm chỉ”). Trong ví dụ thứ hai, mỗi mệnh đề có chủ ngữ riêng và không thể rút gọn.

Chỉ có thể rút gọn một số loại mệnh đề trạng ngữ

Có nhiều mệnh đề trạng từ trong tiếng Anh như mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, nguyên nhân, phản đối, điều kiện, cách thức và địa điểm . Không phải tất cả các mệnh đề trạng ngữ đều có thể rút gọn. Chỉ có thể rút gọn các mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, quan hệ nhân quả và đối lập. Dưới đây là một số ví dụ về từng loại mệnh đề trạng từ có thể được rút gọn:

Rút gọn mệnh đề trạng từ

 • Trước khi mua căn nhà, anh ấy đã nghiên cứu rất nhiều. -> Trước khi mua căn nhà, anh ấy đã nghiên cứu rất nhiều.
 • Sau khi ăn trưa, anh trở lại làm việc. -> Sau bữa trưa, anh ấy quay lại làm việc.

Rút gọn mệnh đề trạng ngữ chỉ quan hệ nhân quả

 • Vì anh ấy đến muộn, anh ấy xin lỗi trong cuộc họp -> Đang muộn, anh ấy xin lỗi.
 • Vì Tom có ​​thêm việc phải làm nên anh ấy đã ở lại làm việc muộn. -> Có thêm việc phải làm, Tom ở lại làm việc muộn.

Mệnh đề đối lập của trạng từ rút gọn

 • Mặc dù có rất nhiều tiền nhưng anh ta không có nhiều bạn bè. -> Mặc dù anh ấy có rất nhiều tiền nhưng anh ấy không có nhiều bạn bè.
 • Dù xinh đẹp nhưng cô vẫn cảm thấy ngại ngùng. -> Dù xinh đẹp nhưng cô ấy vẫn cảm thấy ngại ngùng.

Rút gọn mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

Mệnh đề trạng từ chỉ thời gian được rút gọn theo nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào cách diễn đạt thời gian được sử dụng. Dưới đây là những điều phổ biến nhất:

Trước / Sau / Kể từ

 • Giữ lời của thời gian
 • xóa chủ đề
 • Chuyển động từ sang dạng danh động từ HOẶC sử dụng một danh từ

Ví dụ:

 • Sau khi kiểm tra, anh ấy đã ngủ rất lâu .-> Sau khi kiểm tra, anh ấy đã ngủ rất lâu HOẶC Sau khi kiểm tra, anh ấy đã ngủ rất lâu.
 • Kể từ khi chuyển đến Rochester, tôi đã đến Philharmonic rất nhiều lần. -> Kể từ khi chuyển đến Rochester, tôi đã đến Philharmonic rất nhiều lần.

BẰNG

 • Xóa “như”
 • xóa chủ đề
 • Chuyển động từ sang dạng danh động từ

Ví dụ:

 • Khi chìm vào giấc ngủ, tôi nghĩ về những người bạn của mình ở Ý. -> Khi tôi chìm vào giấc ngủ, tôi nghĩ về những người bạn của mình ở Ý.
 • Khi đang lái xe đi làm, anh nhìn thấy một con nai trên đường. -> Lái xe đi làm, nhìn thấy một con nai trên đường.

Càng sớm càng

 • Xóa ngay và thay thế bằng “on” hoặc “in”
 • xóa chủ đề
 • Chuyển động từ sang dạng danh động từ

Ví dụ:

 • Ngay sau khi báo cáo xong, anh ta đưa nó cho ông chủ. -> Khi anh ấy hoàn thành báo cáo, anh ấy đã đưa nó cho ông chủ.
 • Ngay khi thức dậy, chúng tôi cầm cần câu và đi ra hồ. -> Khi thức dậy, chúng tôi cầm cần câu và đi ra hồ.

Rút gọn mệnh đề trạng ngữ chỉ quan hệ nhân quả

Mệnh đề trạng ngữ chỉ quan hệ nhân quả (cung cấp lý do cho một điều gì đó) được giới thiệu bằng các liên từ phụ thuộc “bởi vì”, “kể từ” và “như”. Mỗi trong số này được giảm theo cùng một cách.

 • Loại bỏ liên từ phụ thuộc
 • xóa chủ đề
 • Chuyển động từ sang dạng danh động từ

Ví dụ:

 • Vì đến muộn nên anh lái xe đi làm. -> Đến muộn, anh ấy lái xe đi làm.
 • Vì mệt nên cô ngủ muộn. -> Vì mệt nên cô ấy ngủ muộn.

LƯU Ý: Khi sử dụng dạng phủ định của động từ, hãy đặt “no” trước danh động từ khi rút gọn.

Ví dụ:

 • Không muốn làm phiền cô, anh nhanh chóng rời khỏi phòng. -> Không muốn làm phiền cô, anh nhanh chóng rời khỏi phòng.
 • Vì không hiểu câu hỏi, cô ấy đã nhờ giáo viên giúp đỡ. -> Không hiểu câu hỏi, anh ấy đã nhờ giáo viên giúp đỡ.

Rút gọn mệnh đề trạng từ đối lập

Các mệnh đề trạng từ đối lập bắt đầu bằng “mặc dù”, “mặc dù” hoặc “trong khi” có thể được rút gọn như sau:

 • Giữ liên từ cấp dưới
 • Xóa chủ ngữ và động từ “be”
 • Giữ nguyên danh từ hoặc tính từ
 • Hoặc chuyển động từ sang dạng danh động từ

Ví dụ:

 • (tính từ) Trong khi anh ấy là một người đàn ông hạnh phúc, anh ấy có nhiều vấn đề nghiêm trọng. -> Dù hạnh phúc nhưng anh ấy gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng.
 • (Danh từ) Mặc dù cô ấy là một học sinh xuất sắc nhưng cô ấy đã trượt kỳ thi. -> Mặc dù là một học sinh xuất sắc nhưng cô ấy không thể vượt qua kỳ thi.
 • (gerund) Mặc dù anh ấy có một chiếc ô tô nhưng anh ấy đã quyết định đi bộ.-> Mặc dù anh ấy có một chiếc ô tô nhưng anh ấy đã quyết định đi bộ.