Thuộc lòng một đoạn Vergil (hay Virgil)

0
18


Một kỹ thuật có thể hữu ích nếu bạn đang cố gắng học lại tiếng Latinh là ghi nhớ một đoạn thơ Latinh và biến nó thành của riêng bạn. Với mục đích này, bạn có thể muốn ghi nhớ 11 dòng đầu tiên của Virgil’s (hoặc Virgil’s ) Aeneid .

Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris
Italiam, fato profugus, Laviniaque venit
litora, multum ille et terris iactatus et alto
vi superum saevae memorem Iunonis ob iram;
multa quoque et bello passus, dum conderet urbem,
inferretque deos Latio, genes unde Latinum,
Albanique patres, atque altae moenia Romae.
Musa, mihi causas memora, quo numine laeso,
quidve dolens, regina deum tot volvere casus
insignem pietate virus, tot adirelabores
impulerit. Tantaene animis caelestibus irae?

Hãy lắng nghe Robert Sonkowsky đọc đoạn văn này để cảm nhận cách phát âm và nhịp điệu của tiếng Latinh cổ điển.

Khi bạn đã bắt đầu học đoạn văn, hãy đọc bản dịch và cố gắng làm cho bản dịch và tiếng Latinh đi cùng nhau.

Những gì bạn làm với phần tiếng Latinh này là tùy thuộc vào bạn. Bạn có thể ghi nhớ điều này như một lời nhắc nhở về trật tự từ trong tiếng Latinh: mệnh đề đầu tiên là “arms and the sing man”, với động từ ở cuối. Hoặc thực tế là một số câu, như câu hỏi cuối cùng, không yêu cầu bất kỳ động từ hữu thanh nào. Hoặc bạn có thể ghi nhớ toàn bộ đoạn văn để nhớ tên (Juno, Lavinia, Latium, Italia, Troy và Alba). Hoặc để cố gắng hiểu được lịch sử cổ đại huyền thoại của Rome. Nhưng đây là gợi ý của tôi.

Sau khi bạn có đoạn văn lạnh lùng, hãy cố gắng viết bản dịch tiếng Anh tốt của riêng bạn. Sau đó thử dịch ngược trở lại văn xuôi Latinh. Mục đích không phải là lo lắng quá nhiều về cú pháp, mà là để xem cấu trúc câu của bạn khác với cấu trúc câu của Vergil như thế nào. Nếu không có gì khác, điều này sẽ giúp bạn đánh giá cao sự đa dạng do ngôn ngữ Latinh cung cấp. Ví dụ:

Tôi hát cho những cánh tay và cho người đàn ông
arma et virum ego cano.