Danh sách các nguyên tố thuộc nhóm kim loại cơ bản

0
19


Có một số nhóm nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố được coi là kim loại. Đây là danh sách các nguyên tố là kim loại cơ bản.

 • Nguyên tố 13 – Nhôm
 • Nguyên tố 31 – Gali
 • Nguyên tố 49 – Indi
 • Yếu tố 50 – Thiếc
 • Nguyên tố 81 – Tali
 • Yếu tố 82 – Chì
 • Yếu tố 83 – Bismuth
 • Nguyên tố 113 – Ununtrium – có thể sẽ là một kim loại cơ bản.
 • Nguyên tố 114 – Flerovium – có thể sẽ là một kim loại cơ bản.
 • Nguyên tố 115 – Ununpentium – có thể sẽ là một kim loại cơ bản.
 • Nguyên tố 116 – Livermorium – có thể sẽ là một kim loại cơ bản.