Mỗi bang ở Mỹ rộng bao nhiêu?

0
19


Hoa Kỳquốc gia lớn thứ ba trên thế giới về diện tích đất liền. Có ước tính khác nhau cho thấy tổng diện tích đất của đất nước, nhưng tất cả đều cho thấy đất nước rộng hơn 3,5 triệu dặm vuông (9 triệu km vuông). World Factbook của Cơ quan Tình báo Trung ương cho biết tổng diện tích đất của Hoa Kỳ là 3.794.100 dặm vuông (9.826.675 km vuông). Hoa Kỳ bao gồm 50 tiểu bang và một quận (Washington, DC), cũng như một số khu vực phụ thuộc ở nước ngoài. Cuộn qua danh sách và xem tiểu bang nào là lớn nhất và tiểu bang nào là nhỏ nhất .

Tất cả 50 tiểu bang, lớn nhất đến nhỏ nhất

 1. Alaska : 663.267 dặm vuông (1.717.854 km vuông)
 2. Texas : 268.820 dặm vuông (696.241 km vuông)
 3. California : 163.695 dặm vuông (423.968 km vuông)
 4. Montana – 147.042 dặm vuông (380.837 km vuông)
 5. New Mexico – 121.589 dặm vuông (314.914 km vuông)
 6. Arizona : 113.998 dặm vuông (295.254 km vuông)
 7. Nevada : 110.561 dặm vuông (286.352 km vuông)
 8. Colorado : 104.093 dặm vuông (269.600 km vuông)
 9. Oregon – 98.380 dặm vuông Anh (254.803 km vuông)
 10. Wyoming – 97.813 dặm vuông (253.334 km vuông)
 11. Michigan : 96.716 dặm vuông (250.493 km vuông)
 12. Minnesota – 86.939 dặm vuông (225.171 km vuông)
 13. Utah – 84.899 dặm vuông Anh (219.887 km vuông)
 14. Idaho – 83.570 dặm vuông (216.445 km vuông)
 15. Kansas : 82.277 dặm vuông (213.096 km vuông)
 16. Nebraska – 77.354 dặm vuông (200.346 km vuông)
 17. Nam Dakota – 77.116 dặm vuông (199.730 km vuông)
 18. Washington : 71.300 dặm vuông (184.666 km vuông)
 19. Bắc Dakota – 70.700 dặm vuông (183.112 km vuông)
 20. Oklahoma : 69.898 dặm vuông (181.035 km vuông)
 21. Missouri – 69.704 dặm vuông (180.532 km vuông)
 22. Florida : 65.755 dặm vuông (170.305 km vuông)
 23. Wisconsin – 65.498 dặm vuông (169.639 km vuông)
 24. Georgia : 59.425 dặm vuông (153.910 km vuông)
 25. Illinois : 57.914 dặm vuông (149.997 km vuông)
 26. Iowa : 56.271 dặm vuông (145.741 km vuông)
 27. New York : 54.566 dặm vuông (141.325 km vuông)
 28. Bắc Carolina – 53.818 dặm vuông (139.988 km vuông)
 29. Arkansas – 53.178 dặm vuông (137.730 km vuông)
 30. Alabama : 52.419 dặm vuông (135.765 km vuông)
 31. Louisiana – 51.840 dặm vuông (134.265 km vuông)
 32. Mississippi : 48.430 dặm vuông (125.433 km vuông)
 33. Pennsylvania – 46.055 dặm vuông (119.282 km vuông)
 34. Ohio : 44.825 dặm vuông (116.096 km vuông)
 35. Virginia : 42.774 dặm vuông (110.784 km vuông)
 36. Tennessee – 42.143 dặm vuông (109.150 km vuông)
 37. Kentucky – 40.409 dặm vuông (104.659 km vuông)
 38. Indiana – 36.418 dặm vuông (94.322 km vuông)
 39. Maine – 35.385 dặm vuông (91.647 km vuông)
 40. Nam Carolina – 32.020 dặm vuông (82.931 km vuông)
 41. Tây Virginia – 24.230 dặm vuông (62.755 km vuông)
 42. Maryland – 12.407 dặm vuông (32.134 km vuông)
 43. Hawaii : 10.931 dặm vuông (28.311 km vuông)
 44. Massachusetts : 10.554 dặm vuông (27.335 km vuông)
 45. Vermont – 9.614 dặm vuông (24.900 km vuông)
 46. New Hampshire – 9.350 dặm vuông (24.216 km vuông)
 47. New Jersey – 8.721 dặm vuông (22.587 km vuông)
 48. Connecticut – 5.543 dặm vuông (14.356 km vuông)
 49. Delaware – 2.489 dặm vuông (6.446 km vuông)
 50. Đảo Rhode – 1.545 dặm vuông (4.001 km vuông)
 51. Washington, D.C .: 68 dặm vuông (176 km vuông)

Các khu vực phụ thuộc của Hoa Kỳ, theo diện tích đất liền (trên mặt nước)

 1. Puerto Rico : 3.515 dặm vuông (9.104 km vuông)
 2. Quần đảo Virgin – 737,5 dặm vuông (1.910 km vuông)
 3. Guam : 210 dặm vuông (544 km vuông)
 4. Quần đảo Bắc Mariana – 179 dặm vuông (464 km vuông)
 5. Samoa thuộc Mỹ : 76,8 dặm vuông (199 km vuông)
 6. Đảo Baker – 49,8 dặm vuông (129,1 km vuông); đất mới nổi: 0,81 dặm vuông (2,1 km vuông); ngập nước: 49 dặm vuông (127 km vuông)
 7. Quần đảo Midway – tổng cộng 2.687 dặm vuông (6.959,41 kilômét vuông); đất mới nổi: 8,65 dặm vuông (22,41 km vuông); ngập nước: 2.678,4 dặm vuông (6.937 km vuông)
 8. Đảo Wake – 2,5 dặm vuông (6,5 km vuông)
 9. Đảo Jarvis – 58,7 (152 km vuông); đất mới nổi: 1,9 dặm vuông (5 km vuông); ngập nước: 56,8 (147 km vuông)
 10. Đảo san hô Palmyra – 752,5 dặm vuông Anh (1.949,9 km vuông); đất mới nổi: 1,5 dặm vuông (3,9 km vuông); ngập nước: 751 dặm vuông (1.946 km vuông)
 11. Đảo Howland – 53,5 dặm vuông (138,6 km vuông); địa hình nổi lên: 1 dặm vuông (2,6 km2); ngập nước: 52,5 dặm vuông (136 km vuông)
 12. Đảo san hô Johnston – 106,8 (276,6 km vuông); địa hình nổi lên: 1 dặm vuông (2,6 km2); ngập nước: 105,8 (274 km2)
 13. Rạn san hô Kingman – 756 dặm vuông (1.958,01 km vuông); địa hình nổi lên: 0,004 dặm vuông (0,01 km2); ngập nước: 755,9 dặm vuông (1.958 km vuông)