Cách viết hiragana: ya, yu, yo – や、ゆ、よ

0
21


01
của 03

Cách viết hiragana: ya や

làm thế nào để viết ký tự hiragana ya

Tìm hiểu cách viết ký tự hiragana cho “ya” trong bài học đơn giản này. Hãy nhớ rằng, điều quan trọng là phải tuân theo thứ tự các nét khi viết các ký tự tiếng Nhật. Học thứ tự các nét chính xác cũng là một cách tuyệt vời để giúp bạn nhớ cách vẽ nhân vật của mình.

Ví dụ: やま (yama) — núi

Nếu bạn muốn xem tất cả 46 ký tự hiragana và nghe cách phát âm của từng ký tự, hãy thử trang bảng âm thanh Hiragana của tôi . Đối với biểu đồ Hiragana viết tay , hãy thử liên kết này.

Để tìm hiểu thêm về cách viết tiếng Nhật, hãy thử Viết tiếng Nhật cho người mới bắt đầu .

02
của 03

Cách viết hiragana: yuゆ

làm thế nào để viết ký tự hiragana yu

Tìm hiểu cách viết ký tự hiragana cho “yu” trong bài học đơn giản này. Hãy nhớ rằng, điều quan trọng là phải tuân theo thứ tự các nét khi viết các ký tự tiếng Nhật. Học thứ tự các nét chính xác cũng là một cách tuyệt vời để giúp bạn nhớ cách vẽ nhân vật của mình.

Ví dụ: ゆき (yuki) — tuyết

03
của 03

Cách viết hiragana: Tôi よ

cách viết chữ i hiragana

Tìm hiểu cách viết ký tự hiragana cho “tôi” trong bài học đơn giản này. Hãy nhớ rằng, điều quan trọng là phải tuân theo thứ tự các nét khi viết các ký tự tiếng Nhật. Học thứ tự các nét chính xác cũng là một cách tuyệt vời để giúp bạn nhớ cách vẽ nhân vật của mình.

Ví dụ: よる (yoru) — đêm