Cách viết hiragana: wa, wo, n – わ、を、ん

0
32


01
của 03

Cách viết chữ hiragana: wa わ

cách viết chữ hiragana wa

Tìm hiểu cách viết ký tự hiragana cho “wa” trong bài học đơn giản này. Hãy nhớ rằng, điều quan trọng là phải tuân theo thứ tự các nét khi viết các ký tự tiếng Nhật. Học thứ tự các nét chính xác cũng là một cách tuyệt vời để giúp bạn nhớ cách vẽ nhân vật của mình.

Ví dụ: わに (wani) — cá sấu

Nếu bạn muốn xem tất cả 46 ký tự hiragana và nghe cách phát âm của từng ký tự, hãy thử trang biểu đồ âm thanh Hiragana này . Đối với biểu đồ Hiragana viết tay , hãy thử liên kết này.

Để tìm hiểu thêm về cách viết tiếng Nhật, hãy thử Viết tiếng Nhật cho người mới bắt đầu .

02
của 03

Cách viết hiragana: wo を

cách viết chữ hiragana wo

Học cách viết ký tự hiragana cho “wo” trong bài học đơn giản này. Hãy nhớ rằng, điều quan trọng là phải tuân theo thứ tự các nét khi viết các ký tự tiếng Nhật. Học thứ tự các nét chính xác cũng là một cách tuyệt vời để giúp bạn nhớ cách vẽ nhân vật của mình.

Không có từ tiếng Nhật nào bắt đầu bằng ký tự hiragana “wo”. “Wo” được sử dụng như một trợ từ .

03
của 03

Cách viết hiragana: n ん

cách viết chữ hiragana n

Học cách viết ký tự hiragana cho “n” trong bài học đơn giản này. Hãy nhớ rằng, điều quan trọng là phải tuân theo thứ tự các nét khi viết các ký tự tiếng Nhật. Học thứ tự các nét chính xác cũng là một cách tuyệt vời để giúp bạn nhớ cách vẽ nhân vật của mình.

Không có từ tiếng Nhật nào bắt đầu bằng ký tự hiragana “n”.