Cách viết hiragana: ra, ri, ru, re, ro – ら、り、る、れ、ろ

0
20


01
từ 05

Cách viết hiragana: raら

cách viết chữ hiragana ra

Học cách viết ký tự hiragana cho “ra” trong bài học đơn giản này. Hãy nhớ rằng, điều quan trọng là phải tuân theo thứ tự các nét khi viết các ký tự tiếng Nhật. Học thứ tự các nét chính xác cũng là một cách tuyệt vời để giúp bạn nhớ cách vẽ nhân vật của mình.

Ví dụ: らくだ (rakuda) — lạc đà

Nhấp vào liên kết này để tìm hiểu cách phát âm “r” trong tiếng Nhật .

Nếu bạn muốn xem tất cả 46 ký tự hiragana và nghe cách phát âm của từng ký tự, hãy thử trang bảng âm thanh Hiragana của tôi . Đối với biểu đồ Hiragana viết tay , hãy thử liên kết này.

Để tìm hiểu thêm về cách viết tiếng Nhật, hãy thử Viết tiếng Nhật cho người mới bắt đầu .

02
từ 05

Cách viết hiragana: riり

làm thế nào để viết ký tự hiragana ri

Tìm hiểu cách viết ký tự hiragana cho “ri” trong bài học đơn giản này. Hãy nhớ rằng, điều quan trọng là phải tuân theo thứ tự các nét khi viết các ký tự tiếng Nhật. Học thứ tự các nét chính xác cũng là một cách tuyệt vời để giúp bạn nhớ cách vẽ nhân vật của mình.

Ví dụ: りんご (ringo) — quả táo

03
từ 05

Cách viết hiragana: ru る

cách viết chữ hiragana ru

Tìm hiểu cách viết ký tự hiragana cho “ru” trong bài học đơn giản này. Hãy nhớ rằng, điều quan trọng là phải tuân theo thứ tự các nét khi viết các ký tự tiếng Nhật. Học thứ tự các nét chính xác cũng là một cách tuyệt vời để giúp bạn nhớ cách vẽ nhân vật của mình.

Ví dụ: るす (rusu) — vắng mặt

04
từ 05

Cách viết hiragana: lại れ

làm thế nào để viết ký tự hiragana lại

Học cách viết ký tự hiragana cho “re” trong bài học đơn giản này. Hãy nhớ rằng, điều quan trọng là phải tuân theo thứ tự các nét khi viết các ký tự tiếng Nhật. Học thứ tự các nét chính xác cũng là một cách tuyệt vời để giúp bạn nhớ cách vẽ nhân vật của mình.

Ví dụ: れきし (rekishi) — câu chuyện

05
từ 05

Cách viết hiragana: roろ

cách viết chữ hiragana ro

Tìm hiểu cách viết ký tự hiragana cho “ro” trong bài học đơn giản này. Hãy nhớ rằng, điều quan trọng là phải tuân theo thứ tự các nét khi viết các ký tự tiếng Nhật. Học thứ tự các nét chính xác cũng là một cách tuyệt vời để giúp bạn nhớ cách vẽ nhân vật của mình.

Ví dụ: ろうそく (rousoku) — nến

Nhấp vào liên kết này để tìm hiểu cách viết từ Ronin , từ này cũng bắt đầu bằng ký tự hiragana “ro”.