Cách tính phần trăm

0
22


Tính tỷ lệ phần trăm là một kỹ năng toán học cần thiết, cho dù bạn đang tham gia một lớp học hay chỉ đơn giản là sống cuộc sống. Tỷ lệ phần trăm được sử dụng để thanh toán xe hơi và nhà ở, tính tiền boa và trả thuế bất động sản. Tính toán tỷ lệ phần trăm là cơ bản cho nhiều lớp học, đặc biệt là các khóa học khoa học. Dưới đây là hướng dẫn từng bước về cách tính tỷ lệ phần trăm.

tỷ lệ phần trăm là bao nhiêu?

Tỷ lệ phần trăm hoặc tỷ lệ phần trăm có nghĩa là ‘trên một trăm’ và biểu thị phần nhỏ của một số trên 100% hoặc tổng số tiền. Dấu phần trăm (%) hoặc chữ viết tắt “pct” được sử dụng để biểu thị tỷ lệ phần trăm.

Cách tính phần trăm

 1. Xác định tổng số hoặc tổng số tiền.
 2. Chia số được biểu thị dưới dạng phần trăm cho tổng số.
  Trong hầu hết các trường hợp, nó sẽ chia số nhỏ hơn cho số lớn hơn.
 3. Nhân giá trị kết quả với 100.

Ví dụ tính toán tỷ lệ phần trăm

Giả sử bạn có 30 viên bi. Nếu có 12 viên màu xanh thì bao nhiêu phần trăm số viên bi màu xanh? Bao nhiêu phần trăm không phải là màu xanh?

 1. Sử dụng tổng số viên bi. Đây là 30.
 2. Chia số bi xanh cho tổng: 12/30 = 0,4
 3. Nhân giá trị này với 100 để có tỷ lệ phần trăm: 0,4 x 100 = 40% có màu xanh lam
 4. Bạn có hai cách để xác định tỷ lệ phần trăm không phải là màu xanh lam. Cách đơn giản nhất là lấy tổng tỷ lệ phần trăm trừ đi tỷ lệ phần trăm có màu xanh lam: 100% – 40% = 60% không có màu xanh lam. Bạn có thể tính toán nó, giống như bạn đã làm với bài toán viên bi xanh ban đầu. Bạn biết tổng số viên bi. Số không có màu xanh bằng tổng số bi màu xanh trừ đi: 30 – 12 = 18 viên bi không màu xanh. Tỷ lệ phần trăm không phải màu xanh là 18/30 x 100 = 60%
  Khi kiểm tra, bạn có thể đảm bảo rằng tổng số viên bi màu xanh và không phải màu xanh cộng lại bằng 100%: 40% + 60% = 100%

Tìm hiểu thêm

Bây giờ bạn đã hiểu nguyên tắc cơ bản, hãy khám phá các ứng dụng thực tế của phép tính tỷ lệ phần trăm: