Thuốc tẩy hoạt động như thế nào?

0
27


Thuốc tẩy là một loại hóa chất có thể loại bỏ hoặc làm sáng màu, thường là do quá trình oxy hóa.

các loại thuốc tẩy

Có một số loại thuốc tẩy khác nhau :

  • Thuốc tẩy clo thường chứa natri hypochlorite.
  • Thuốc tẩy oxy có chứa hydro peroxit hoặc hợp chất giải phóng peroxit như natri perborat hoặc natri percacbonat.
  • Bột tẩy trắng là canxi hypochlorite.

Các chất tẩy trắng khác bao gồm natri persunfat, natri perphotphat, natri persilicat, các chất tương tự amoni, kali và liti của chúng, canxi peroxit, kẽm peroxit, natri peroxit, cacbamit peroxit, clo dioxit, bromat và peroxit hữu cơ (chẳng hạn như benzoyl peroxit).

Trong khi hầu hết các chất tẩy trắng là chất oxy hóa , bạn có thể sử dụng các quy trình khác để loại bỏ màu. Ví dụ, natri dithionite là một chất khử mạnh mà bạn có thể sử dụng làm chất tẩy trắng.

Hóa chất tẩy trắng hoạt động như thế nào

Chất tẩy oxy hóa hoạt động bằng cách phá vỡ các liên kết hóa học trong nhóm mang màu (một phần của phân tử có màu). Điều này làm thay đổi phân tử để nó không màu hoặc phản xạ màu bên ngoài quang phổ nhìn thấy được.

Chất tẩy khử hoạt động bằng cách thay đổi liên kết đôi của nhóm mang màu thành liên kết đơn. Điều này làm thay đổi tính chất quang học của phân tử, làm cho nó không màu.

Ngoài hóa chất, năng lượng có thể phá vỡ các liên kết hóa học để tẩy màu . Ví dụ, các photon năng lượng cao từ ánh sáng mặt trời (chẳng hạn như tia cực tím) có thể phá vỡ các liên kết trong các tế bào mang màu để làm chúng đổi màu.