Làm thế nào để chuyển đổi gam sang nốt ruồi

0
25


Nhiều tính toán hóa học yêu cầu số mol của vật liệu, nhưng làm thế nào để bạn đo lường một nốt ruồi? Một cách phổ biến là đo khối lượng bằng gam và chuyển đổi nó thành nốt ruồi. Chuyển đổi gam thành nốt ruồi thật dễ dàng với vài bước sau.

Quá trình

  1. Xác định công thức phân tử của phân tử.
    Sử dụng bảng tuần hoàn để xác định nguyên tử khối của mỗi nguyên tố trong phân tử.
    Nhân nguyên tử khối của mỗi nguyên tố với số nguyên tử của nguyên tố đó trong phân tử. Con số này được biểu thị bằng chỉ số bên cạnh ký hiệu phần tử trong công thức phân tử .
    Cộng các giá trị này cho từng nguyên tử khác nhau trong phân tử. Điều này sẽ cung cấp cho bạn khối lượng phân tử của phân tử. Điều này bằng với số gam trong một mol của chất.
    Chia số gam chất đó cho khối lượng phân tử.

Câu trả lời sẽ là số mol của hợp chất.

Xem một ví dụ về chuyển đổi gam thành nốt ruồi .