Cách pha chế dung dịch hóa chất

0
18


Đây là cách một giải pháp hóa học được tạo ra bằng cách sử dụng chất rắn hòa tan trong chất lỏng, chẳng hạn như nước hoặc rượu. Nếu không cần quá chính xác, bạn có thể dùng cốc thủy tinh hoặc bình tam giác để pha chế dung dịch. Thường xuyên hơn, bạn sẽ sử dụng bình định mức để chuẩn bị dung dịch sao cho nó có nồng độ chất tan đã biết trong dung môi.

  1. Cân chất rắn là chất tan của nó .
  2. Đổ đầy nửa bình định mức bằng nước cất hoặc nước khử ion ( dung dịch nước ) hoặc dung môi khác .
  3. Chuyển chất rắn vào bình định mức.
  4. Tráng đĩa cân bằng nước để đảm bảo rằng tất cả chất tan được chuyển vào bình cầu.
  5. Khuấy dung dịch cho đến khi tan hết chất tan. Bạn có thể cần thêm nhiều nước (dung môi) hoặc sử dụng nhiệt để hòa tan chất rắn.
  6. Đổ đầy bình định mức đến vạch bằng nước cất hoặc nước khử ion.