Các yếu tố quyết định nguồn cung

0
21


Cung kinh tế (số lượng của một mặt hàng mà một công ty hoặc thị trường của các công ty sẵn sàng sản xuất và bán) được xác định bởi mức sản lượng tối đa hóa  lợi nhuận của một công ty . Ngược lại, số tiền tối đa hóa lợi nhuận lại phụ thuộc vào một số yếu tố khác nhau.

Ví dụ, các công ty tính đến số tiền họ có thể bán đầu ra khi thiết lập số lượng sản xuất. Họ cũng có thể xem xét chi phí lao động và các yếu tố sản xuất khác khi đưa ra quyết định về số lượng.

Các nhà kinh tế chia các yếu tố quyết định nguồn cung của công ty thành 4 loại:

  • Giá
  • giá vào cửa
  • Công nghệ
  • kỳ vọng

Ưu đãi sau đó là một chức năng của 4 loại này. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn từng yếu tố quyết định nguồn cung.

Các yếu tố quyết định cung cấp là gì?

Giá là một yếu tố quyết định của cung cấp

Giá có lẽ là yếu tố quyết định rõ ràng nhất của nguồn cung. Khi giá đầu ra của một công ty tăng lên, việc sản xuất đầu ra đó trở nên hấp dẫn hơn và các công ty sẽ muốn cung cấp nhiều hơn. Các nhà kinh tế gọi hiện tượng lượng cung tăng khi giá tăng là quy luật cung.

Giá đầu vào là yếu tố quyết định cung

Không có gì ngạc nhiên khi các công ty xem xét chi phí đầu vào cho sản xuất cũng như giá đầu ra của họ khi đưa ra quyết định sản xuất. Đầu vào cho sản xuất, hoặc các yếu tố sản xuất, là những thứ như lao động và vốn, và tất cả các đầu vào cho sản xuất đều có giá riêng. Ví dụ, tiền lương là giá của lao động và lãi suất là giá của vốn.

Khi giá của các yếu tố đầu vào cho sản xuất tăng lên, việc sản xuất trở nên kém hấp dẫn hơn và số lượng mà các công ty sẵn sàng cung cấp giảm xuống. Ngược lại, các công ty sẵn sàng cung cấp nhiều sản phẩm hơn khi giá đầu vào sản xuất giảm.

Công nghệ là yếu tố quyết định nguồn cung

Công nghệ, theo nghĩa kinh tế, đề cập đến các quá trình chuyển đổi đầu vào thành đầu ra. Công nghệ được cho là tăng lên khi sản xuất trở nên hiệu quả hơn. Lấy ví dụ, khi các hãng có thể sản xuất nhiều sản lượng hơn trước với cùng một lượng đầu vào. Ngoài ra, sự gia tăng công nghệ có thể được coi là đạt được cùng một lượng đầu ra như trước đây với ít đầu vào hơn.

Mặt khác, công nghệ được cho là suy giảm khi các doanh nghiệp sản xuất ít đầu ra hơn trước với cùng một lượng đầu vào, hoặc khi các doanh nghiệp cần nhiều đầu vào hơn trước để sản xuất cùng một lượng đầu ra.

Định nghĩa về công nghệ này bao gồm những gì mọi người thường nghĩ đến khi nghe thuật ngữ này, nhưng nó cũng bao gồm các yếu tố khác ảnh hưởng đến quá trình sản xuất mà thường không được xem xét dưới tiêu đề công nghệ. Ví dụ, thời tiết đặc biệt tốt làm tăng năng suất cây trồng của người trồng cam là sự gia tăng công nghệ về mặt kinh tế. Hơn nữa, quy định của chính phủ cấm các quy trình sản xuất hiệu quả nhưng gây ô nhiễm cao là sự suy giảm công nghệ từ quan điểm kinh tế.

Sự gia tăng công nghệ làm cho việc sản xuất trở nên hấp dẫn hơn (vì công nghệ làm tăng chi phí sản xuất trên mỗi đơn vị sản phẩm giảm), do đó, sự gia tăng công nghệ làm tăng lượng cung của một sản phẩm. Mặt khác, việc giảm công nghệ làm cho việc sản xuất trở nên kém hấp dẫn hơn (vì việc giảm công nghệ làm tăng chi phí đơn vị), do đó, việc giảm công nghệ sẽ làm giảm lượng cung của một sản phẩm.

Kỳ vọng như một yếu tố quyết định nguồn cung

Cũng như nhu cầu, kỳ vọng về các yếu tố quyết định nguồn cung trong tương lai—tức là giá tương lai, chi phí đầu vào trong tương lai và công nghệ tương lai—thường ảnh hưởng đến lượng sản phẩm mà một công ty sẵn sàng cung cấp trong hiện tại. Tuy nhiên, không giống như các yếu tố quyết định cung khác, việc phân tích tác động của các kỳ vọng phải được thực hiện trong từng trường hợp cụ thể.

Số lượng người bán là yếu tố quyết định nguồn cung thị trường

Mặc dù không phải là yếu tố quyết định nguồn cung của một công ty riêng lẻ, số lượng người bán trên một thị trường rõ ràng là một yếu tố quan trọng trong việc tính toán nguồn cung của thị trường. Không có gì ngạc nhiên khi cung thị trường tăng khi số người bán tăng và cung thị trường giảm khi số người bán giảm.

Điều này có vẻ hơi phản trực giác, vì dường như mỗi hãng có thể sản xuất ít hơn nếu họ biết rằng có nhiều hãng hơn trên thị trường, nhưng điều này thường không xảy ra trong các thị trường cạnh tranh .