5 yếu tố quyết định nhu cầu kinh tế

0
23


Nhu cầu kinh tế  đề cập đến số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ mà một người sẵn sàng, sẵn sàng và có thể mua. Nhu cầu kinh tế phụ thuộc vào một số yếu tố khác nhau.

Ví dụ, mọi người có thể quan tâm đến giá của một mặt hàng khi quyết định mua bao nhiêu. Họ cũng có thể xem xét số tiền họ kiếm được khi đưa ra quyết định mua hàng, v.v.

Các nhà kinh tế chia các yếu tố quyết định nhu cầu của một cá nhân thành 5 loại:

  • Giá
  • Thu nhập
  • Giá hàng hóa liên quan
  • hương vị
  • kỳ vọng

Nhu cầu sau đó là một chức năng của 5 loại này. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn từng yếu tố quyết định nhu cầu.

Giá

Trong nhiều trường hợp, giá có thể là yếu tố cơ bản nhất quyết định nhu cầu, vì nó thường là điều đầu tiên mọi người nghĩ đến khi quyết định mua bao nhiêu mặt hàng.

Phần lớn hàng hóa và dịch vụ tuân theo cái mà các nhà kinh tế học gọi là quy luật cầu. Luật cầu nói rằng, khi những thứ khác không đổi, lượng cầu của một mặt hàng giảm khi giá tăng và ngược lại. Có một số trường hợp ngoại lệ đối với quy tắc này , nhưng chúng rất ít và cách xa nhau. Đây là lý do tại sao đường cầu dốc xuống.

Thu nhập

Mọi người chắc chắn xem xét thu nhập của họ khi quyết định mua bao nhiêu mặt hàng, nhưng mối quan hệ giữa thu nhập và nhu cầu không đơn giản như người ta tưởng.

Mọi người mua nhiều hơn hay ít hơn một mặt hàng khi thu nhập của họ tăng lên? Hóa ra, đó là một câu hỏi phức tạp hơn so với ban đầu.

Ví dụ, nếu một người trúng xổ số, họ có thể sẽ đi nhiều chuyến bằng máy bay riêng hơn trước. Mặt khác, người trúng xổ số có thể sẽ ít đi tàu điện ngầm hơn trước.

Các nhà kinh tế phân loại các mặt hàng là hàng hóa thông thường hoặc hàng hóa kém chất lượng trên cơ sở chính xác này. Nếu một hàng hóa là hàng hóa bình thường thì lượng cầu tăng lên khi thu nhập tăng lên và lượng cầu giảm xuống khi thu nhập giảm xuống.

Nếu một hàng hóa là hàng hóa cấp thấp thì lượng cầu giảm khi thu nhập tăng và tăng khi thu nhập giảm.

Trong ví dụ của chúng ta, đi máy bay tư nhân là hàng hóa thông thường và đi tàu điện ngầm là hàng hóa thấp kém.

Ngoài ra, có 2 điều cần lưu ý đối với hàng thường và hàng kém chất lượng. Thứ nhất, hàng hóa thông thường đối với người này có thể là hàng hóa kém hơn đối với người khác và ngược lại.

Thứ hai, có thể một hàng hóa không bình thường cũng không thấp kém. Ví dụ, rất có thể nhu cầu về giấy vệ sinh không tăng cũng không giảm khi thu nhập thay đổi.

Giá hàng hóa liên quan

Khi quyết định mua bao nhiêu hàng hóa, mọi người tính đến giá của hàng hóa thay thế và bổ sung. Hàng hóa thay thế, hay hàng hóa thay thế, là hàng hóa được sử dụng thay cho hàng hóa khác.

Ví dụ, Coke và Pepsi là sản phẩm thay thế bởi vì mọi người có xu hướng thay thế cái này bằng cái kia.

Mặt khác, hàng hóa bổ sung, hoặc tiện ích bổ sung, là hàng hóa mà mọi người có xu hướng sử dụng cùng nhau. Đầu DVD và DVD là những ví dụ về tiện ích bổ sung, cũng như máy tính và truy cập Internet tốc độ cao.

Đặc điểm chính của hàng hóa thay thế và bổ sung là sự thay đổi giá của một hàng hóa có tác động đến cầu đối với hàng hóa kia.

Đối với hàng hóa thay thế, việc tăng giá của một trong các hàng hóa sẽ làm tăng nhu cầu đối với hàng hóa thay thế. Có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi việc tăng giá của Coca-Cola làm tăng nhu cầu đối với Pepsi, vì một số người tiêu dùng sẽ chuyển từ Coca-Cola sang Pepsi. Cũng có trường hợp việc giảm giá của một trong các hàng hóa sẽ làm giảm nhu cầu đối với hàng hóa thay thế.

Đối với hàng hóa bổ sung, việc tăng giá của một trong các hàng hóa sẽ làm giảm nhu cầu đối với hàng hóa bổ sung. Ngược lại, việc giảm giá của một trong các hàng hóa sẽ làm tăng nhu cầu đối với hàng hóa bổ sung. Ví dụ, việc giảm giá máy chơi trò chơi điện tử góp phần làm tăng nhu cầu về trò chơi điện tử.

Hàng hóa không có mối quan hệ thay thế hay bổ sung được gọi là hàng hóa không liên quan. Hơn nữa, đôi khi hàng hóa có thể vừa là mối quan hệ thay thế vừa là mối quan hệ bổ sung ở một mức độ nào đó.

Lấy xăng làm ví dụ. Xăng là chất bổ sung ngay cả đối với ô tô tiết kiệm nhiên liệu, nhưng ô tô tiết kiệm nhiên liệu có thể thay thế xăng ở một mức độ nào đó.

hương vị

Nhu cầu cũng phụ thuộc vào sở thích của một cá nhân đối với mặt hàng đó. Nói chung, các nhà kinh tế sử dụng thuật ngữ “thích” như một phạm trù chung cho thái độ của người tiêu dùng đối với một sản phẩm. Theo nghĩa này, nếu thị hiếu của người tiêu dùng đối với hàng hóa hoặc dịch vụ tăng lên, thì lượng cầu của nó tăng lên và ngược lại.

kỳ vọng

Nhu cầu hiện tại cũng có thể phụ thuộc vào kỳ vọng của người tiêu dùng về giá cả, thu nhập, giá cả hàng hóa liên quan trong tương lai, v.v.

Ví dụ, người tiêu dùng ngày nay đòi hỏi nhiều hơn về một mặt hàng nếu họ kỳ vọng giá sẽ tăng trong tương lai. Tương tự như vậy, những người kỳ vọng thu nhập của họ sẽ tăng lên trong tương lai thường sẽ tăng mức tiêu dùng của họ ở hiện tại.

Số người mua

Mặc dù không phải là một trong 5 yếu tố quyết định nhu cầu cá nhân, số lượng người mua trên một thị trường rõ ràng là một yếu tố quan trọng trong việc tính toán nhu cầu thị trường. Không ngạc nhiên, nhu cầu thị trường tăng khi số lượng người mua tăng và nhu cầu thị trường giảm khi số lượng người mua giảm.