Nghề thợ thủ công xưa

0
21


Những người thợ thủ công cổ đại đã cung cấp cho Hy Lạp và La Mã cổ đại những hàng hóa không dễ dàng sản xuất được trong một ngôi nhà bình thường. Trong số những người thợ thủ công cổ đại của người Hy Lạp, Homer kể tên những người thợ xây, thợ mộc, thợ làm đồ da và kim loại, và thợ gốm. Trong những cải cách của vị vua thứ hai của La Mã cổ đại, Plutarch nói rằng Numa đã chia những người thợ thủ công thành chín hội ( collegia opificum ), hội cuối cùng là một loại chung. Những người khác là:

  1. người thổi sáo
  2. thợ kim hoàn
  3. thợ làm nồi hơi
  4. những người thợ mộc
  5. chất độn
  6. thợ nhuộm
  7. thợ gốm
  8. thợ đóng giày

Theo thời gian, các loại nghệ nhân khác nhau được nhân lên. Các thương nhân trở nên giàu có nhờ bán tác phẩm của những người thợ thủ công cổ đại, nhưng ở cả Hy Lạp và La Mã, những người thợ thủ công cổ đại có xu hướng bị coi thường. Có thể có nhiều lý do cho điều này, bao gồm cả việc nhiều thợ thủ công cổ đại đã bị bắt làm nô lệ.

Nguồn: Từ điển cổ điển của Oskar Seyffert.