Điểm chí và điểm phân

0
22


Các điểm chí tháng 6 và tháng 12 đánh dấu những ngày dài nhất và ngắn nhất trong năm. Về phần mình, điểm phân của tháng 3 và tháng 9 đánh dấu hai ngày trong năm mà ngày và đêm có cùng thời lượng.

Ngày chí tháng 6 (khoảng 20-21 tháng 6)

Ngày chí tháng sáu bắt đầu mùa hè ở bắc bán cầu và mùa đông ở nam bán cầu. Ngày này là ngày dài nhất trong năm ở Bắc bán cầu và ngắn nhất trong năm ở Nam bán cầu.

Bắc Cực: Bắc Cực (90 độ vĩ bắc ) nhận được 24 giờ ánh sáng ban ngày, vì ánh sáng ban ngày đã có ở Bắc Cực trong ba tháng qua (kể từ ngày Xuân phân tháng Ba). Mặt trời cách thiên đỉnh 66,5 độ hoặc 23,5 độ so với đường chân trời.

Vòng Bắc Cực: Có ánh sáng 24 giờ một ngày ở phía bắc của Vòng Bắc Cực (66,5 độ Bắc) vào ngày Hạ chí. Mặt trời vào buổi trưa là 43 độ từ thiên đỉnh.

chí tuyến: Vào ngày chí tháng 6, mặt trời chiếu thẳng vào chí tuyến (23,5 độ vĩ bắc) vào buổi trưa.

Ecuador: Ở xích đạo (vĩ độ 0 độ), ngày luôn kéo dài 12 giờ. Tại đường xích đạo, mặt trời mọc hàng ngày lúc 6 giờ sáng giờ địa phương và lặn lúc 6 giờ chiều giờ địa phương. Mặt trời vào buổi trưa ở xích đạo cách thiên đỉnh 23,5 độ.

chí tuyến nam: Tại chí tuyến chí tuyến, mặt trời ở vị trí thấp trên bầu trời, nghiêng 47 độ so với thiên đỉnh (23,5 cộng với 23,5).

Vòng Nam Cực: Tại Vòng Nam Cực (66,5 độ nam), mặt trời xuất hiện rất ngắn vào buổi trưa, ló dạng qua đường chân trời rồi biến mất ngay lập tức. Tất cả các khu vực phía nam của Vòng Nam Cực đều tối vào ngày hạ chí tháng sáu.

Nam Cực: Tính đến ngày 21 tháng 6, trời đã tối trong ba tháng ở Nam Cực (90 độ vĩ nam).

Xuân phân tháng 9 (Khoảng 22-23 tháng 9)

Điểm phân tháng 9 đánh dấu sự khởi đầu của mùa thu ở bán cầu bắc và mùa xuân ở bán cầu nam. Có 12 giờ ánh sáng ban ngày và 12 giờ bóng tối tại tất cả các điểm trên bề mặt trái đất tại hai điểm phân. Mặt trời mọc lúc 6 giờ sáng và mặt trời lặn lúc 6 giờ chiều theo giờ địa phương (mặt trời) đối với hầu hết các điểm trên bề mặt trái đất.

Bắc Cực: Mặt trời ở đường chân trời ở Bắc Cực vào buổi sáng ngày xuân phân. Mặt trời lặn ở Bắc Cực vào buổi trưa ngày phân tháng chín, và Bắc cực vẫn tối cho đến ngày phân tháng ba.

Vòng Bắc Cực : Trải nghiệm 12 giờ ánh sáng ban ngày và 12 giờ bóng tối. Mặt trời cách thiên đỉnh 66,5 độ hoặc 23,5 độ so với đường chân trời.

Vùng ung thư: Trải nghiệm 12 giờ ánh sáng ban ngày và 12 giờ bóng tối. Mặt trời cách thiên đỉnh 23,5 độ.

Đường xích đạo: Mặt trời chiếu thẳng vào đường xích đạo vào buổi trưa ngày điểm phân. Trên cả hai điểm phân, mặt trời ở ngay trên đường xích đạo vào buổi trưa.

chí tuyến nam: Trải nghiệm 12 giờ ánh sáng và 12 giờ bóng tối. Mặt trời cách thiên đỉnh 23,5 độ.

Vòng Nam Cực: Trải nghiệm 12 giờ ánh sáng ban ngày và 12 giờ bóng tối.

Nam Cực: Mặt trời mọc ở Nam Cực sau khi Cực đã tối trong sáu tháng qua (kể từ ngày xuân phân tháng Ba). Mặt trời mọc trên đường chân trời và vẫn rõ ràng ở Nam Cực trong sáu tháng. Mỗi ngày, mặt trời dường như quay quanh Nam Cực với cùng một góc xích vĩ trên bầu trời.

Ngày chí tháng 12 (Khoảng 21-22 tháng 12)

Ngày chí tháng 12 đánh dấu sự khởi đầu của mùa hè ở nam bán cầu và là ngày dài nhất trong năm ở nam bán cầu. Nó đánh dấu sự khởi đầu của mùa đông ở Bắc bán cầu và là ngày ngắn nhất trong năm ở Bắc bán cầu.

Bắc Cực: Ở Bắc Cực, trời tối trong ba tháng (kể từ ngày phân tháng chín). Trời vẫn tối trong ba giờ nữa (cho đến ngày phân tháng ba).

Vòng Bắc Cực: Mặt trời xuất hiện rất ngắn vào buổi trưa, ló dạng qua đường chân trời rồi biến mất ngay lập tức. Tất cả các khu vực phía bắc của Vòng Bắc Cực đều tối vào ngày hạ chí tháng 12.

Đường chí tuyến: Mặt trời ở vị trí thấp trên bầu trời, cách thiên đỉnh 47 độ (23,5 cộng 23,5) vào buổi trưa.

Ecuador: Mặt trời cách thiên đỉnh 23,5 độ vào buổi trưa.

chí tuyến nam: Mặt trời chiếu thẳng vào chí tuyến chí tuyến vào ngày hạ chí.

Vòng Nam Cực: Có ánh sáng 24 giờ một ngày ở phía nam của Vòng Nam Cực (66,5 độ bắc) vào ngày hạ chí tháng Sáu. Mặt trời vào buổi trưa là 47 từ thiên đỉnh.

Nam Cực: Nam Cực (90 độ vĩ nam) nhận được 24 giờ ánh sáng ban ngày, vì ánh sáng ban ngày đã có ở Nam Cực trong ba tháng qua (kể từ ngày xuân phân). Mặt trời cách thiên đỉnh 66,5 độ hoặc 23,5 độ so với đường chân trời. Nó sẽ duy trì ánh sáng ở Nam Cực trong ba tháng nữa.

Xuân phân tháng 3 (khoảng 20-21 tháng 3)

Điểm phân tháng ba đánh dấu sự khởi đầu của mùa thu ở nam bán cầu và mùa xuân ở bắc bán cầu. Có 12 giờ ban ngày và 12 giờ tối tại tất cả các điểm trên bề mặt trái đất trong hai điểm phân. Mặt trời mọc lúc 6 giờ sáng và mặt trời lặn lúc 6 giờ chiều theo giờ địa phương (mặt trời) đối với hầu hết các điểm trên bề mặt trái đất.

Bắc Cực: Mặt trời ở đường chân trời tại Bắc Cực vào ngày phân tháng ba. Mặt trời mọc trên Bắc Cực vào buổi trưa đến đường chân trời vào ngày phân tháng Ba và Bắc Cực vẫn được chiếu sáng cho đến ngày phân tháng Chín.

Vòng Bắc Cực: Trải nghiệm 12 giờ ánh sáng ban ngày và 12 giờ bóng tối. Mặt trời cách thiên đỉnh 66,5 độ và thấp trên bầu trời ở 23,5 độ so với đường chân trời.

Vùng ung thư: Trải nghiệm 12 giờ ánh sáng ban ngày và 12 giờ bóng tối. Mặt trời cách thiên đỉnh 23,5 độ.

Đường xích đạo: Mặt trời chiếu thẳng vào đường xích đạo vào buổi trưa ngày điểm phân. Trong cả hai điểm phân, mặt trời ở ngay trên đường xích đạo vào buổi trưa.

chí tuyến nam: Trải nghiệm 12 giờ ánh sáng và 12 giờ bóng tối. Mặt trời cách thiên đỉnh 23,5 độ.

Vòng Nam Cực: Trải nghiệm 12 giờ ánh sáng ban ngày và 12 giờ bóng tối.

Nam Cực: Mặt trời lặn ở Nam Cực vào buổi trưa sau khi Cực được chiếu sáng trong sáu tháng qua (kể từ ngày xuân phân). Ngày bắt đầu ở đường chân trời vào buổi sáng và đến cuối ngày, mặt trời đã lặn.