Bản đồ các trại tập trung và tử thần trong Thế chiến II

0
16


Trong  Holocaust , Đức quốc xã đã thành lập các trại tập trung trên khắp châu Âu. Trên bản đồ các trại tập trung và hủy diệt này, bạn có thể thấy Đế chế Đức Quốc xã đã lan rộng khắp Đông Âu bao xa và biết được có bao nhiêu sinh mạng bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của nó. 

Lúc đầu, những trại tập trung này nhằm giam giữ các tù nhân chính trị; nhưng khi bắt đầu Thế chiến thứ hai, những trại tập trung này đã được chuyển đổi và mở rộng để chứa một số lượng lớn tù nhân phi chính trị bị Đức quốc xã bóc lột lao động cưỡng bức. Nhiều tù nhân trong trại tập trung đã chết vì điều kiện sống khủng khiếp hoặc vì bị làm việc đến chết theo đúng nghĩa đen.

01
của 03

Từ nhà tù chính trị đến trại tập trung

Bản đồ Holocaust của Đông Âu, chỉ ra vị trí của các trại tập trung và hủy diệt chính của Đức quốc xã. Các trại tập trung và hủy diệt của Đức quốc xã ở Đông Âu.

Greenane/Jennifer Rosenberg

Dachau , trại tập trung đầu tiên, được thành lập gần Munich vào tháng 3 năm 1933, hai tháng sau khi Hitler được bổ nhiệm làm Thủ tướng Đức. Thị trưởng thành phố Munich vào thời điểm đó đã mô tả trại này là nơi giam giữ các đối thủ chính trị của chính sách Đức quốc xã. Chỉ ba tháng sau, việc tổ chức các chức năng quản lý và canh gác cũng như hình thức đối xử tệ bạc với tù nhân đã được thực hiện. Các phương pháp được phát triển tại Dachau trong năm tới sẽ được chuyển sang tất cả các trại lao động cưỡng bức khác do Đệ tam Quốc xã xây dựng .

Khi Dachau phát triển, nhiều trại được thành lập ở Oranienburg gần Berlin, Esterwegen gần Hamburg và Lichtenburg gần Sachsen. Ngay chính thành phố Berlin cũng giam giữ các tù nhân của cảnh sát mật Đức (Gestapo) trong cơ sở Columbia Haus.

Tháng 7 năm 1934, khi lực lượng cận vệ tinh nhuệ của Đức Quốc xã được gọi là SS ( Schutzstaffel  , hay Đội Bảo vệ) ly khai khỏi SA ( Sturtabteilungen , hay Biệt đội Bão tố), Hitler đã ra lệnh cho chỉ huy SS Heinrich Himmler tổ chức các trại theo một hệ thống và quản lý tập trung. . và quản trị. Do đó, bắt đầu quá trình hệ thống hóa việc bỏ tù các bộ phận lớn của người Do Thái và các đối thủ phi chính trị khác của chế độ Quốc xã.

02
của 03

Mở rộng khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ

auschwitz-birkenau

 hình ảnh arnon toussia-cohen/Getty

Đức chính thức tuyên chiến và bắt đầu chiếm giữ các lãnh thổ bên ngoài lãnh thổ của mình vào tháng 9 năm 1939. Sự bành trướng nhanh chóng và thành công quân sự này đã dẫn đến một làn sóng lao động cưỡng bức khi quân đội Đức Quốc xã bắt giữ tù binh và nhiều người phản đối chính sách của Đức Quốc xã. Điều này được mở rộng để bao gồm cả người Do Thái và những người khác bị chế độ Quốc xã coi là thấp kém. Những nhóm tù nhân khổng lồ này dẫn đến việc xây dựng và mở rộng nhanh chóng các trại tập trung trên khắp Đông Âu. 

Từ năm 1933 đến năm 1945, chế độ Đức Quốc xã đã thành lập hơn 40.000 trại tập trung hoặc các loại cơ sở giam giữ khác. Chỉ những cái chính được chỉ định trên bản đồ ở trên. Trong số đó có Auschwitz ở Ba Lan, Westerbork ở Hà Lan, Mauthausen ở Áo và Janowska ở Ukraine. 

03
của 03

Trại tử thần đầu tiên

Hàng rào dây thép gai và doanh trại, trại tập trung Majdanek, Ba Lan

DeAgostini/W. Hình ảnh Buss/Getty 

Năm 1941, Đức quốc xã bắt đầu xây dựng Chelmno, trại hủy diệt đầu tiên (còn gọi là trại hủy diệt), nhằm “tiêu diệt” cả người Do Thái và  giang hồ . Năm 1942, ba trại tử thần nữa (Treblinka,  Sobibor và Belzec) được xây dựng và chỉ được sử dụng cho các vụ giết người hàng loạt. Vào khoảng thời gian này, các trung tâm giết người cũng được bổ sung tại  các trại tập trung Auschwitz  và  Majdanek .

Người ta ước tính rằng Đức quốc xã đã sử dụng những trại này để giết khoảng 11 triệu người.