Bài học phát âm cặp tối thiểu

0
26


Các cặp tối thiểu là các cặp từ có sự thay đổi ngữ âm giữa chúng. Ví dụ: “let” và “lit”. Sử dụng các cặp này để giúp học sinh nhận ra sự khác biệt nhỏ giữa các nguyên âm bị tắt tiếng trong tiếng Anh có thể giúp ích rất nhiều không chỉ cho kỹ năng phát âm mà còn cho khả năng hiểu.

Mục tiêu

Cải thiện kỹ năng phát âm và nhận dạng.

Hoạt động

Sử dụng các cặp tối thiểu để giúp học sinh phân biệt sự khác biệt nhỏ giữa các nguyên âm trong tiếng Anh

Mức độ

Pre-intermediate đến Upper-intermediate tùy theo khả năng của học viên

Cơ chế

  • Giới thiệu ý tưởng về “các cặp cực tiểu” bằng cách liệt kê một số cặp cực tiểu lên bảng. Ví dụ: nhưng – khởi động, ngồi – đặt, bắt – cắt, hát – hát, v.v.
  • Thực hành kỹ năng hiểu bằng cách sử dụng danh sách các cặp tối thiểu được cung cấp. Mỗi danh sách chứa một cặp tối thiểu với một số ví dụ.
  • Sau khi học sinh cảm thấy thoải mái với âm thanh, hãy đọc các câu mẫu (ví dụ: Cuộc gọi mất nhiều thời gian để thực hiện, đối với cặp đầu tiên) bằng cách sử dụng một từ trong cặp được cung cấp. Yêu cầu học sinh xác định từ nào trong mỗi cặp đã được sử dụng.
  • Tiếp tục sử dụng danh sách các cặp bằng cách yêu cầu học sinh thực hành các danh sách.
  • Yêu cầu học sinh xác định hai nguyên âm mà các em muốn tập trung vào, ví dụ như ‘eh’ và ‘uh’, đồng thời yêu cầu các em tạo danh sách các cặp tối thiểu của riêng mình.
  • Yêu cầu các cặp trao đổi danh sách và thực hành đọc to danh sách của nhau.
  • Nếu có thể, hãy tiếp tục bài học với cái nhìn bao quát hơn về IPA ( Bảng chữ cái phiên âm quốc tế , xem Bài học IPA)

Quay lại Trang Tài nguyên Bài học