คำจำกัดความของ IUPAC (เคมี)

0
26


คำจำกัดความของ IUPAC: IUPAC เป็นตัวย่อของ International Union of Pure and Applied Chemistry IUPAC เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับสำหรับมาตรฐานทางเคมีของระบบการตั้งชื่อ การวัด และค่ามวลอะตอม โดยกำหนดมาตรฐานสำหรับน้ำหนักอะตอมที่ปรากฏในตารางธาตุ

หรือเป็นที่รู้จักอีกอย่างว่า:สหภาพเคมีบริสุทธิ์และเคมีประยุกต์ระหว่างประเทศ