ความช่วยเหลือโครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร์

0
25


โครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร์เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การทดลอง และแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม อาจเป็นเรื่องยากที่จะทราบว่าจะเริ่มต้นที่ไหนเมื่อคุณต้องการแนวคิดโครงการ บางครั้งคุณมีความคิดที่ดีอยู่แล้ว แต่มีปัญหากับโครงการหรือคำถามเกี่ยวกับรายงาน การประเมินผล การจัดแสดง หรือการนำเสนอ ต่อไปนี้เป็นแหล่งข้อมูลบางส่วนที่จะช่วยให้คุณได้รับความช่วยเหลือที่คุณต้องการ

ค้นหาแนวคิดโครงการ

วิธีค้นหาแนวคิดโครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร์ดั้งเดิม
กรด เบส และ pH แนวคิดโครงการ
โบราณคดี แนวคิดโครงการนิทรรศการ
วิทยาศาสตร์
ดาราศาสตร์
แนวคิด
โครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
แนวคิด
โครงการ
นิทรรศการวิทยาศาสตร์
แนวคิดโครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร์น้ำแข็งแห้ง แนวคิดโครงการนิทรรศการ
วิทยาศาสตร์วิศวกรรม
ไฟ เทียน และไฟ แนวคิดโครงการการเผาไหม้
ค้นหาหัวข้อโครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร์
แนวคิดโครงการ Green Chemistry
หน้าแรก โครงการทดสอบผลิตภัณฑ์
อาหารและเคมีปรุงอาหาร แนวคิดโครงการ
ฟิสิกส์ แนวคิดโครงการ
เคมีของพืชและดิน แนวคิดโครงการ
พลาสติกและโพลิเมอร์ แนวคิดโครงการนิทรรศการ
วิทยาศาสตร์ แนวคิดโครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร์มลพิษ
เกลือและน้ำตาล
วิทยาศาสตร์การกีฬา

แนวคิดโครงการตามระดับชั้น

ดูอย่างรวดเร็วที่โครงการตามระดับการศึกษา
โครงการระดับประถมศึกษา โครงการ
โรงเรียนประถม แนวคิดโครงการวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับมัธยม ต้น โครงการ ระดับมัธยม
ปลาย โครงการ วิทยาลัย โครงการ งานวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่
10 โครงการงานวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 9 โครงการงานวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 8 โครงการงานวิทยาศาสตร์ชั้นโครงการงานวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการงานวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 โครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา โครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ปีที่ 3 โครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร์ระดับอนุบาล


โครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็ก
ก่อนวัยเรียน

ขั้นตอนแรกกับโครงการของคุณ

โครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร์คืออะไร?
ดำเนิน
โครงการวิทยาศาสตร์ของคุณโครงการวิทยาศาสตร์จริยธรรมและแนวทางความปลอดภัย

ตัวอย่างการทดลอง

โครงการฝนกรด
การทดลองอุณหภูมิร่างกาย
ฟองชีวิตและอุณหภูมิ คาเฟอี
นและ
ความเร็วในการพิมพ์ คาร์บอนมอนอกไซด์ การทดลอง
แผ่นดินไหว
ผลกระทบของกรดและเบสต่อแอปเปิ้ล บราวนิ่ง
เหา โครงการ
สร้างแม่เหล็กเหลว
โครงการหิมะ

การนำเสนอและนิทรรศการ

ตัวอย่างโปสเตอร์นิทรรศการวิทยาศาสตร์
การทำบรรณานุกรมสำหรับโครงงานวิทยาศาสตร์
การทำโครงงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์ แสดง
การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์

ความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ทำไมต้องทำโครงงานวิทยาศาสตร์?
โครงงานวิทยาศาสตร์ 5 ประเภท
วิธีการทางวิทยาศาสตร์