definisi ikatan ionik

0
5


definisi ikatan ionik

Ikatan ionik adalah ikatan kimia antara dua atom yang disebabkan oleh gaya elektrostatik antara ion bermuatan berlawanan dalam senyawa ionik .

Contoh:

Ada ikatan ion antaraion natrium dan klorida dalam garam dapur, NaCl.